Projekty dofinansowane ze środków kr - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja klasyczna serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Projekty dofinansowane ze środków krajowych
{n_title2}

Budowa przejścia dla pieszych na drodze nr 104910D, ul. Wrocławska, Miękinia

Data rozpoczęcia: 27 grudnia 2021
Koszt całkowity: 128 617,53
Program: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Montaż finansowy:
Całkowita wartość zadania: 128 617,53 zł Dofinansowanie: 102 894,02 zł Środki własne Gminy Miękinia: 25 723,51 zł
Opis:
W ramach budowy przejścia dla pieszych nr 1 przy ul. Wrocławskiej w Miękini zaprojektowano następujące elementy organizacji ruchu: 1) ograniczenie prędkości dopuszczalnej do max. 50 km/h przed przejściem dla pieszych ze względu na strefę zabudowaną; 2) wykonanie oznakowania pionowego przed i na przejściu dla pieszych, w tym 2 znaki D-6 "przejście dla pieszych", 1 znak D-1 "droga z pierszeństwem"; tarcze znaków zostaną wykonane z ocynkowanej blachy, lico znaków z folii pryzmatycznej typu 2; na odwrocie znaków znajdzie się naklejka wykonana z folii odblaskowej typu I oznaczająca zarząd drogi, inwestora i datę montażu znaku; znaki będą montowane na stalowych ocynkowanych słupkach o średnicy 60-70mm; 3) zaprojektowano wykonanie oznakowania poziomego w kolorze białym o powierzchni 23,7 m2 - linia P-4 (21mb), linia P-14 (7 mb), linia P-10 (7 mb).

Przejście dla pieszych będzie oświetlone

Liczba odwiedzin: 707

Stopka

Płatności online
Zamknij