Projekty dofinansowane ze środków ze - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja klasyczna serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych
{n_title2}

Budowa oświetlenia i zespołu boisk sportowych w Księginicach

Data rozpoczęcia: 10 czerwca 2013
Koszt całkowity: 391 141,92 PLN
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Montaż finansowy:
Dofinansowanie z UE – 238 501,00 PLN
Budżet gminy Miękinia –152 640,92 PLN
Opis:
Projekt realizowany był w 2 etapach. W pierwszym etapie, w 2013 r., wybudowane zostało oświetlenie uliczne. Oświetlenie zamontowano przy ulicach Klonowej i Odrzańskiej, w sumie usytuowano 17 lamp oświetleniowych. Drugi etap wdrożenia projektu to budowa kompleksu boisk sportowych. W wyniku jego realizacji mieszkańcy Księginic, od 2014 r., mogą korzystać z dwóch nowych boisk tj. boiska sportowego o nawierzchni z trawy naturalnej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej.

Liczba odwiedzin: 3469

Stopka

Płatności online
Zamknij