Projekty dofinansowane ze środków ze - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja klasyczna serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych
{n_title2}

Budowa chodników i ścieżki rowerowej w miejscowości Gałów

Data rozpoczęcia: 8 kwietnia 2011
Koszt całkowity: 981 092,03 PLN
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Montaż finansowy:
Dofinansowanie z UE - 387 969,00 PLN
Budżet Gminy Miękinia - 593 123,03 PLN
Opis:
W ramach projektu wykonano chodniki i ścieżki rowerowe w miejscowości Gałów. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, wykonanie wpustów ulicznych, regulację oporników i nawierzchni jezdni, wykonanie krawężników, oporników i obrzeży, wykonanie chodników i wjazdów, ścieżki rowerowej, remont rowów i elementów odwodnienia, roboty wykończeniowe.

Liczba odwiedzin: 5483

Stopka

Płatności online
Zamknij