Projekty dofinansowane ze środków ze - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja klasyczna serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych
{n_title2}

Budowa chodnika przy ul. Lipowej w Miękini

Data rozpoczęcia: 9 stycznia 2014
Koszt całkowity: 667 056,17 PLN
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Montaż finansowy:
Dofinansowanie z budżetu UE – 246 000,00 PLN
Budżet gminy Miękinia – 361 056,17 PL
Opis:
W ramach zadania wybudowano chodnik i kanalizację deszczową przy ul. Lipowej w Miękini. Chodnik został obramowany od strony jezdni krawężnikiem drogowym, a od strony granicy pasa drogowego obrzeżem betonowym. Nawierzchnia chodników jest w kolorze szarym, a ciemnoszarym na wjazdach. Inwestycja ta, należy do tej grupy zadań, których realizacja w zdecydowany sposób wpływa na estetykę miejscowości. Nie bez znaczenia jest również fakt podniesienia bezpieczeństwa zarówno pieszych jak i kołowych uczestników ruchu drogowego.

Liczba odwiedzin: 3587

Stopka

Płatności online
Zamknij