Projekty dofinansowane ze środków ze - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja klasyczna serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych
{n_title2}

Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z biblioteką w miejscowości Wilkszyn

Data rozpoczęcia: 19 września 2019
Koszt całkowity: 1 350594,39 PLN
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Montaż finansowy:
Dofinansowanie z UE – 500 000,00 PLN Budżet gminy Miękinia – 850 594,39 PLN
Opis:
                                                                


Podstawowym celem realizowanej operacji jest zapewnienie mieszkańcom wsi Wilkszyn odpowiednich warunków do organizowania i uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z biblioteką. Realizacja operacji przyczyni się do poprawy warunków życia na terenach wiejskich poprzez udostępnienie bogatej oferty kulturalnej oraz wesprze rozwój lokalny.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie, działanie "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Efekty realizacji operacji:
Liczba wybudowanych świetlic: 1 szt.
Liczba wybudowanych bibliotek: 1 szt.

Liczba odwiedzin: 1867

Stopka

Płatności online
Zamknij