Oficjalny portal Gminy Miękinia

Wyszukiwarka

BIP
RSS
FaceBook
English
Wersja polska
Wersja klasyczna serwisu


Strona główna
Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Otwórz się na
zdrowy klimat

Menu
Czy wiesz, że... ?
Muzeum bitwy lutyńskiej
Wnętrza muzeum bitwy lutyńskiej zostały urządzone tak, by ekspozycja była czytelna i pełniła funkcje dydaktyczne. W naj­większej sali umieszczono makietę bitwy pod Lutynią, wykonaną przez wrocławską firmę Kunze i Brinke. W mniejszych salach ­umieszczono kopie dokumentów, oręż i umundurowania z epoki, prezentowane na woskowych figurach żołnierzy. Urządzono także bibliotekę i czytelnię. Z okazji otwarcia muzeum Towarzystwo wydało 12 kart pocztowych z motywami bitwy. Przed 1945 rokiem diorama została wywieziona do Niemiec, obecnie znajduje się w Bawarskim Muzeum Armii na zamku w Ingolstadt.
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Sołectwa
Jesteś tutaj:  ›› Urząd Gminy ›› Sołectwa
Autorem tekstów na stronie jest - © Zbigniew Pilch, „Gmina Miękinia-informator”, Miękinia 2001

Białków
Sołectwo położone jest na terenie rów­ninnym nie przekraczającym wys. 105 m n.p.m. z szerokimi płaszczyznami pól, łąk i skupiskami leśnymi. Pod uprawę przeznaczono 63 % powierzchni, około 15 stanowią łąki i pastwiska. 16 % lasy mieszane, resztę powierzchni zajmują wody, ogrody, zabudowania gospodarskie i drogi. Obecnie we wsi są dwa sklepy, świetlica wiejska i przystanek PKS.
Historyczne nazwy miejscowości:
 • 1293 - Belcow
 • 1343 - Belcau
 • 1786 - Weißenfeld (zmiana w 1937 r.)
Kalendarium:
 • 1293 - po raz pierwszy wymieniono nazwę Białków w spisie wsi kościelnych, należących do parafii w Głosce.
 • 1319 - Wzmianka o istnieniu sołectwa, pierwszym wzmiankowanym sołtysem jest Bartko z Białkowa.
 • 1343 - Wieś i folwark Białków wymieniono w dokumencie sprzeda­ży wsi i zrzeczenia się praw majątkowych na rzecz Jana Walcha. Do tergo czasu właścicielami Białkowa są bracia Jan i Henryk de Kutschburg.
 • 1381 - właścicielem dóbr i folwarku jest Hans Schmolz.
 • 1518 - folwark, część wsi, a także wieś Wojnowice kupuje Tadeusz von Ende, wrocławski mieszczanin. Wojna trzydziestoletnia (1618-1648) powoduje zniszczenie całej wsi oraz folwarku wraz z zamkiem. Tak jak w sąsiednich wsiach, w Białkowie pozostały nieliczne rodziny, prowadząc gospodarkę od podstaw.
 • 1679 - dobra ziemskie Białków nabywa za sumę 18 tysięcy talarów pan von Horfmann, który z kolei w 1689 r. odsprze­daje je kolejnemu nabywcy za 21 tys. talarów.
 • 1786 - kolejnym znanym właścicielem Białkowa jest pan von Wal­ther, który także nabył Wojnowice. W opisie miejscowoś­ci Śląska z końca XVIII wieku, Białków występuje jako wieś z zamkiem, będącym siedzibą właściciela, z należą­cym do zamku folwarkiem, 12 gospodarstwami, młynem wod­nym i wiatrakiem. Ludność zajmowała się uprawą roli, hodowlą bydła i trzody oraz prostym rzemiosłem na własne potrzeby.
Do początku XX wieku wieś pozostawała własnością rodziny Waltherów. Opis Białkowa z 1828 roku wymienia oprócz zamku, 41 gospodarstw, także młyn napędzany siłą końskich mięśni, wiatrak i cegielnię, produkującą materiały budowlane dla okolicznych wsi. Białków jest typową wsią dworska, gdzie prawie 87 % pól uprawnych należało do właściciela, wrocławskiego fabrykanta Kurta Freytaga, który jest udziałowcem cukrowni w Malczycach i Śląskich Elektrowni. Łąki wykorzystywano pod hodowlę koni i bydła. W końcu lat 30-tych XX wieku Białków jest zamożną wsią, z dobrze rozwiniętymi usługami (restauracja, dom handlowy, 3 sklepy, masarnia) i opieką socjalną (punkt pomocy doraźnej, przedszkole i centrum młodzieży).

Forma wsi:
Ulicówka z centrum wsi, które stanowią kościół z plebanią i nieco odsunięty na wschód od centrum zespół dworski, składający się z pałacu, otaczających go zabudowań gospodarskich i parku leśnego.

Charakter zabudowy:
Obecna zabudowa wsi pochodzi w całości z XX wieku, przy czym nowe zabudowania powstały na historycznych, utrzymujących li­nię zabudowy działkach, typowych dla nizinnych obszarów Śląska. Są to niewielkie, dość płytkie działki, na których stoją I kondygnacyjne domy mieszkalne z wydzieloną częścią gospodarczą. Większość starych domów zatraciła wskutek remontów i przebudów swój pierwotny wygląd. Zespół dworski oddziela od drogi kamienny mur z bramą, wprowadzającą na krótką drogę dojazdową do pałacu. Mur ten wyznacza granice folwarku od strony wschodniej, północno-zachodniej i południowej, natomiast granicę południową folwarku wyznacza teren leśnego parku. Zespół ten stanowi dość dobrze zachowany przykład XIX wiecznej folwarcznej zabudowy gospodarczej.

Zabytki:
 • Kościół filialny pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski z 1848 r. Znajdujący się w centrum wsi obiekt remontowany w latach 70-tych, zachował cechy stylowe. We wnętrzu drewniany oł­tarz boczny, rzeźbiony, polichromowany, datowany na XVIII wiek oraz 6-cio głosowe organy z 1890 roku. Na wieży dzwon spiżowy, lany, z 1896 roku.
 • Dwór z około 1763 roku, przebudowywany w 1860 roku. Zespół dworski składa się z pałacu, oficyny mieszkalnej i gospodarczej, stodół i nabory oraz domku ogrodnika na granicy części gospodarczej i parkowej założenia. Pałac wzniesiony około 1763 roku, przebudowany w 1860 roku. W latach 1978 – 1980 ówczesny użytkownik, Zakład Rolny w Miękini, przeprowadził remont obiektu, przeznaczając go na cele mieszkalne. Obecna bryła pałacu pochodzi z czasów XIX wiecznej przebudowy. Elewacja, dyspozycja i wyposażenie wnętrz nie zachowały się do czasów współczesnych.
 • Park krajobrazowy z około 1850 roku o powierzchni 4,7 ha. Południową granicę folwarku wyznacza niewielki park leśny z naturalnym oczkiem wodnym, skupiskami drzew liściastych i pojedynczymi dębami - ostańcami. Zarys ścieżek spacerowych i parterów roślinności zostały zatarte, łąka wokół oczka wykorzystywana jest w celach gospodarczych. Teren parku wymaga zabiegów rekultywacyjnych i pielęgnacyjnych, które przywróciłyby te­mu zakątkowi malowniczy charakter.
Walory krajobrazowe:
Białków położony jest wśród rozległych pól i lasów, łączących sąsiednie wsie - Łąkoszyce i Wilkostów. Z drogi dojazdowej do wsi rozciąga się szeroka perspektywa zabudowania oraz malownicze kępy drzew i leśne zagajniki przecinające płaszczyznę pól.

Ciekawostki:
Wśród starszych mieszkańców Białkowa krążyła legenda o samot­niku - Eremicie, zamieszkującym w szałasie pod lasem. Miał to być górnik, który uległ wypadkowi i okaleczeniom, które spowodowa­ły jego odsunięcie się od życia. Pojawienie się samotnika we wsi miało zwiastować nieszczęście, a osoba która pierwsza go zobaczyła, była narażona nawet na nagłą śmierć.
Liczba mieszkańców:
- na dzień 28.06.2012 r. - 253
Pliki do pobrania:Informacja dla osób niesłyszącychCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejSystem Informacji Przestrzennejgov.pl
design by fast4net

Płatności online