Komunikaty - Badania ankietowe-Urząd - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja klasyczna serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Komunikaty

Badania ankietowe-Urząd Statystyczny

29 maja 2024
W ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na terenie całego kraju przeprowadzane są badania ankietowe:
- rolnicze,
- gospodarstw domowych,
- cen towarów i usług konsumpcyjnych
- cen targowiskowych ważniejszych produktów rolnych.

Za ich realizację i koordynację na terenie naszego województwa odpowiada Urząd Statystyczny we Wrocławiu. Badania ankietowe są badaniami reprezentacyjnymi, czyli przeprowadzanymi w wylosowanych gospodarstwach domowych lub rolnych. Uczestnicy badania stają się reprezentantami całej zbiorowości.

O tym, że zostaliśmy wylosowani do badania jesteśmy zazwyczaj informowani listownie (list Prezesa GUS). Ankieterzy kontaktują się z respondentami osobiście – odwiedzając ich w domach lub nawiązując kontakt telefoniczny.

JAK ROZPOZNAĆ ANKIETERA?
Każdy ankieter posiada legitymację służbową i ma obowiązek wylegitymować się na prośbę respondenta w celu potwierdzenia swojej tożsamości.
Uwaga: Ankieter nie prosi o okazanie dokumentów, nie zbiera pieniędzy i nie prosi o dokonanie jakiejkolwiek wpłaty na rachunek bankowy, nie pyta także o numer Państwa konta.

W JAKI SPOSÓB SPRAWDZIĆ ANKIETERA?
Ankieter posiada oryginalne upoważnienie do prowadzenia badań ankietowych. Upoważnienie zawiera podpis dyrektora i pieczęć Urzędu Statystycznego. Tożsamość ankieterów można sprawdzić na stronie GUS https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/sprawdz-tozsamosc-ankietera a także potwierdzić dzwoniąc do Urzędu Statystycznego we Wrocławiu w godzinach 7.30-15.00: Urząd Statystyczny we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze Oddział w Legnicy Oddział w Wałbrzychu 71 371 63 33 71 371 63 89 75 642 40 34 76 866 52 47 74 886 92 19.

DLACZEGO BADANIA ANKIETOWE SĄ WAŻNE?
Na podstawie zebranych danych obliczane są m.in. poziom inflacji, minimalne wynagrodzenie, oraz ustalana jest wysokość zasiłków społecznych. Uzyskane informacje pozwalają nam odpowiedzieć na wiele ważnych pytań, przykładowo:
- Ile i na co wydajemy najwięcej pieniędzy?,
- Jak się odżywiamy?,
- W jakim celu używamy Internetu?

Serdecznie prosimy Państwa o życzliwą współpracę z naszymi ankieterami i zapewniamy, że informacje zebrane przez nich są poufne i wykorzystywane wyłącznie do zbiorczych zestawień i analiz statystycznych. Szczegółowe informacje na temat badań ankietowych i sieci ankieterskiej znajdują się na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego:
https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/sprawdz-tozsamosc-ankietera 
https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/spis-badan

Pliki do pobrania:

Liczba odwiedzin: 252

Stopka

Płatności online
Zamknij