Projekty dofinansowane ze środków ze - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja klasyczna serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych
{n_title2}

Asystent rodzinny

Data rozpoczęcia: 2 stycznia 2012
Koszt całkowity: 109 359,32 PLN
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Montaż finansowy:
Dofinansowanie z UE – 92 955,42 PLN Budżet państwa – 4 921,17 PLN Budżet Gminy Miękinia – 11 482,73 PLN
Opis:
Od stycznia 2012r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini realizował projekt systemowy „Asystent Rodzinny” w którym uczestniczy 8 Beneficjentów Ostatecznych. ,,Asystować" to być obecnym przy czymś lub towarzyszyć komuś. W błędzie jest jednak ten, kto myśli, ze praca asystenta będzie polegać tylko na towarzyszeniu. W błędzie jest też ten, kto sądzi, że wszystkie zadania asystent będzie wykonywać sam. Powołany na mocy ustawy asystent rodziny poza wynikającym z definicji - towarzyszeniem, ma za zadanie także: planować, podpowiadać, konsultować, uczyć, reagować, poszukiwać i podsumowywać. Ma stać na straży realizacji zadań, jakie stoją przed członkami rodziny, jakie muszą wykonać pojedynczo i zespołowo, żeby dzieci nie zostały skierowane do pieczy zastępczej, czy też w przypadku, kiedy już tam są, aby mogły wrócić do rodziny. W ramach projektu rodziny z terenu Gminy Miękinia otrzymali wsparcie w postaci Asystenta Rodzinnego, który wizytując w domach tych rodzin pomagał im przezwyciężyć trudności z którymi bardzo często sami nie są w stanie sobie poradzić. Asystent nie pomaga osobiście, lecz wskazuje miejsca, gdzie można uzyskać konkretną pomoc. Wspólnie z rodziną lub jej poszczególnym członkami wybiera się np. na pierwsze spotkanie do wybranej instytucji wspierającej, ustala obszar, w jakim można pomoc rodzinie lub omawia z rodziną ,jak takie spotkanie powinno wyglądać. Bierze w nim udział jako pomocnik-słuchacz, ale to przygotowany wcześniej członek rodziny sam załatwia sprawę. Asystent towarzyszy rodzinie, którą wcześniej przygotował do takich spotkań. Dodatkowo Beneficjenci Ostateczni projektu mieli możliwość uczestniczyć w cyklu warsztatów pn. „Mądrzy Rodzice” podczas których nabywali wiedzę praktyczną z zakresu wielu dziedzin życia m.in. nauczanie wartości, prawa dziecka, uzależnienia, zaburzenia i depresja dziecięca, prawidłowa pielęgnacja i żywienie małego dziecka itp. oraz w warsztatach „Od jutra idę do pracy” w ramach którego uczestnicy zdobywali wiedzę na temat autoprezentacji, tworzenia dokumentów. W celu podnoszenia i wzmocnienia kompetencji życiowych uczestnicy korzystali z poradnictwa grupowego, gdzie w ramach spotkań dzielili się ze sobą swoimi doświadczeniami dotyczącymi środowiska rodzinnego. Projekt zakończył się z dniem 31 grudnia 2012r.

Liczba odwiedzin: 4081

Stopka

Płatności online
Zamknij