Projekty dofinansowane ze środków ze - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja klasyczna serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych
{n_title2}

Asystent Rodzinny

Data rozpoczęcia: 3 stycznia 2011
Koszt całkowity: 106 877,36 PLN
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Montaż finansowy:
Dofinansowanie z UE – 90 845,77PLN Budżet państwa – 4 809,47 PLN Budżet Gminy Miękinia – 11 222,12 PLN
Opis:
Realizowany projekt skierowany był do osób pełnosprawnych oraz niepełnosprawnych i ich rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku aktywności zawodowej, z terenu Gminy Miękinia. W projekcie wzięło udział 8 Beneficjentów Ostatecznych z terenu Gminy Miękinia. W roku 2011 działania zostały podzielone na dwa etapy: I Etap od m-ca III do VI, II Etap od m-ca IX do XI. W rodzinach Asystenci Rodzinni, mieli za zadanie pomóc zmienić stosunek osób zmarginalizowanych do ich własnej sprawczości, zwiększyć ich poczucie wpływu na swoje życie, polepszyć samoocenę. Zadaniem asystenta jest również podążanie za podopiecznym i selektywne wspieranie jego realnych dążeń. W roku 2011 ramach projektu „Asystent Rodzinny” Beneficjenci Ostateczni wzięli udział w cyklu warsztatów m.in. „Warsztaty dla mamy i taty”, które były realizowane przez psychologa. Celem warsztatu było rozwijanie i doskonalenie umiejętności rozmawiania z dziećmi o uczuciach i wyrażania ich, słuchania, odczytywania sygnałów niewerbalnych. Beneficjenci Ostateczni uczyli się jak zachęcić dzieci do współpracy, jak podejmować dialog z dzieckiem zamiast go karać, uczyli się pewności siebie, wyrażania próśb, uczuć, stanowczości. Warsztaty pn. „Pro – Rodzice: czyli w zdrowym ciele zdrowy duch”, „Mój wygląd świadczy o mnie. Dodaje mi pewności siebie” „Jak konstruktywnie bawić się z dzieckiem” Celem warsztatów było wprowadzenie Beneficjentów Ostatecznych i ich otoczenia w świat wartości społecznych, moralnych, estetycznych poprzez uzmysłowienie im potrzeby dbania o zdrowie własne i swoich dzieci, wypracowanie pozytywnych nawyków dbania o sprawność i kondycję fizyczną, uczyli się twórczego myślenia. W ramach projektu przewidziano także spotkania z psychologiem, który pomagał uczestnikom przełamać trudności i bariery osobiste na początku pracy asystenta z rodziną. Natomiast na zakończenie udziału BO w projekcie psycholog podsumował wpływ działań realizowanych w projekcie na postawę życiową uczestników.

Liczba odwiedzin: 3824

Stopka

Płatności online
Zamknij