Oficjalny portal Gminy Miękinia

Wyszukiwarka

BIP
RSS
FaceBook
English
Wersja polska
Wersja klasyczna serwisu


Strona główna
Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Otwórz się na
zdrowy klimat

Menu
Czy wiesz, że... ?
Legenda o samot­niku - Eremicie
Wśród starszych mieszkańców Białkowa krążyła legenda o samot­niku - Eremicie, zamieszkującym w szałasie pod lasem. Miał to być górnik, który uległ wypadkowi i okaleczeniom, które spowodowa­ły jego odsunięcie się od życia. Pojawienie się samotnika we wsi miało zwiastować nieszczęście, a osoba która pierwsza go zobaczyła, była narażona nawet na nagłą śmierć.
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Aktualności gminne
Jesteś tutaj:  ›› Gmina ›› Aktualności gminne
Data dodania: 31 stycznia 2012
Ambitny budżet Gminy na 2012 r.

Budżet Gminy Miękinia na rok 2012 przewiduje dochody w kwocie 42 478 083,20 zł, a wydatki wyższe od dochodów o 6 442 374,00 zł, czyli 48 920 457,20 zł. Deficyt budżetowy zostanie sfinansowany przychodami zwrotnymi (pożyczki, kredyty oraz emisja obligacji).
Budżet ma charakter proinwestycyjny, aż 24% wydatków budżetowych zostanie przeznaczone na wydatki inwestycyjne - 12 117 381,00 zł. Najważniejszą grupę wydatków inwestycyjnych stanowią wydatki drogowe; modernizacja drogi wojewódzkiej nr 336, remont drogi powiatowej Gałów - Ratyń, powierzchniowe utrwalanie dróg gminnych, modernizacja dróg gminnych w technologii stabilizacji nawierzchni, budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wilkszyn - Miłoszyn.

Drugim obszarem wydatków majątkowych jest oświata i kultura fizyczna. Wydatki dotyczą: budowy sal sportowych, przedszkola i boiska wielofunkcyjnego w Pisarzowicach. Zadania dotyczące budowy przedszkola oraz sali sportowej są już w trakcie realizacji. Budowa wymienionych obiektów oświatowych ma na celu stworzenie kolejnego po Miękini nowoczesnego zespołu szkolno - sportowego w Pisarzowicach.

Kolejny obszar wydatków inwestycyjnych to gospodarka wodno-ściekowa, zadania z zakresu kanalizacji i wodociągowania gminy są wykonywane przez jednoosobowa spółkę gminną, w budżecie gminy zaplanowano środki finansowe na realizacje wskazanych zadań przez spółkę w wysokości 2 milionów złotych.

Do ustalenia dochodów budżetu gminy na rok 2012 założono ostrożną politykę podatków i opłat. Należy zaznaczyć, że Gmina konsekwentnie prowadzi politykę zrównoważonego fiskalizmu starając się nie obciążać nadmiernymi podatkami i opłatami obywateli, przy zachowaniu możliwości generowania środków na realizację zadań własnych.

Wzrost stawek w podatku rolnym do 55,00 zł za 1 q żyta (w 2010 r. stawka ustalona była na poziomie 37,64 zł za 1 q żyta) związany jest ze wzrostem średniej ceny żyta w Polsce, zaś charakter tego podatku powoduje, iż stawka uzależniona jest od tej ceny. Zaznaczyć należy, że przyjęta stawka jest i tak niższa od stawki ogłoszonej przez GUS, która wynosi 74,18 zł za 1 q żyta.

Gmina utrzymuje stawki w zakresie podatku od nieruchomości dotyczących działalności gospodarczej na prawie niezmienionym poziomie od 2007 roku. Stawki podatku od środków transportu są najniższe z możliwych. Przyjęta w 2008 roku polityka w zakresie wysokości stawek opodatkowania środków transportu, polega na zatwierdzeniu przez Radę stawek na poziomie dolnych progów możliwości ich stosowania, co spowodowało, iż szereg podmiotów zarejestrowało swoja działalność na terenie gminy, a tym samym podstawy wymiaru tego podatku wzrosły w tym okresie.

Powodując wzrost dochodów z tego źródła z kwoty 200 tys. zł w 2006 r. do planowanej na rok 2012 kwoty 1 520 816,00 zł. Powyższe działania mają stworzyć sprzyjające warunki dla przedsiębiorców oraz nowych mieszkańców, co w perspektywie znajdzie przełożenie na dochody budżetowe. Podsumowując jest to budżet gminy aktywnej, która kładzie nacisk na rozwój.Informacja dla osób niesłyszącychCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejSystem Informacji Przestrzennejgov.pl
design by fast4net

Płatności online