Aktualności - 24 mln zł na inwestycj - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja klasyczna serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Aktualności

24 mln zł na inwestycje w gminie Miękinia

17 stycznia 2020
Na dzisiejszej sesji Rady Gminy Miękinia radni zdecydowali o zwiększeniu gminnych wydatków majątkowych, czyli wydatków na inwestycje z 6 470 000,00 zł do 24 400 721,86 zł.
Było to możliwe dzięki przychodom pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku gminnym oraz uzyskanym dofinansowaniom ze środków zewnętrznych na lata 2020 i 2021r. Dane te nie były możliwe do precyzyjnego oszacowania przy przygotowywaniu wyjściowej uchwały budżetowej, dlatego na sesji styczniowej wprowadzone zostały powyższe zmiany – mówi Czesław Osiecki skarbnik Gminy Miękinia. Tym samym dochody gminy Miękinia zwiększyły się ze 104 912 740,00 zł do 114 778 796,18 zł, a wydatki ze 105 404 940 zł do 123 736 903,00 zł.
Wprowadzone środki umożliwiły przede wszystkim zaplanowanie do realizacji kolejnych zadań inwestycyjnych. Do budżetu wprowadzone zostały trzy zadania, na które Gmina pozyskała środki zewnętrzne tj. przebudowa drogi gminnej relacji Miękinia – Klęka (dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych), budowa ścieżki rowerowej w Lutyni i parkingu przy stacji kolejowej w Czernej (dotacja z UE) oraz budowa obiektu żłobkowo – przedszkolnego w Miękini (dotacja z UE). Ponadto do budżetu wprowadzono wydatki związane z doposażeniem wybudowanej świetlicy wiejskiej w Wilkszynie, zakupem samochodów strażackich dla OSP Głoska i OSP Miękinia, a przede wszystkim znacznie zwiększono wydatki na przebudowę dróg gminnych z 800 tys. zł do 3 mln zł, rozbudowę oświetlenia ulicznego z 500 tys. zł do 1,3 mln zł, przygotowanie dokumentacji technicznych dla kolejnych zadań inwestycyjnych związanych z drogami ze 150 tys. do 300 tys. zł, o 100 tys. złotych zwiększono wydatki na dotacje dla mieszkańców gminy związane ze zmianą sposobu ogrzewania.
Gminny budżet na 2020r. to po raz kolejny budżet proinwestycyjny. Inwestujemy przede wszystkim w drogi, oświatę i wypoczynek, oświetlenie uliczne, rozwiązania proekologiczne. Jednocześnie władze gminy będą starały się zapewnić równomierny rozwój gminy Miękinia, realizując zadania zarówno w dużych miejscowościach jak i tych mniejszych.

Liczba odwiedzin: 2205

Stopka

Płatności online
Zamknij