Aktualności - 23 mln z UE do gminy Mi - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja klasyczna serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Aktualności

23 mln z UE do gminy Miękinia

13 grudnia 2019
Kończąca się perspektywa unijnego finansowania była bardzo korzystna dla Gminy Miękinia. W latach 2016-2019 podpisanych zostało 12 umów na łączną kwotę 47 mln zł, z dofinansowaniem sięgającym 23 mln zł. Zrealizowano 10 projektów, 1 trwa, a ostatni będzie realizowany w latach 2020-2021.
Źródłem dofinansowania dla większości zrealizowanych przedsięwzięć jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz w mniejszym stopniu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
Edukacja

Najwięcej środków pozyskanych zostało na działania z zakresu edukacji i opieki nad dziećmi. W tej sferze zrealizowane zostały 3 projekty inwestycyjne, które pozwoliły Gminie na wybudowanie kompleksu szkolno – przedszkolno – żłobkowego. Obiekt z ogromną salą gimnastyczną, stołówką, siłownią, salami lekcyjnymi wyposażonymi w sprzęt i pomoce dydaktyczne, komfortowymi salami przedszkolnymi i żłobkowymi robi ogromne wrażenie i jest jedną z nowocześniejszych placówek w regionie. Korzysta z niego ponad 500 uczniów, przedszkolaków i dzieci żłobkowych. Poza obiektami dydaktycznymi na terenie inwestycji powstały m.in. nowocześnie wyposażone place zabaw oraz parkingi.
Kompleks Szkolno-Przedszkolny w Lutyni
 
Edukacyjny charakter miał również projekt „Szkolna Akademia Umiejętności” obejmujący uczniów szkół podstawowych w Miękini i w Pisarzowicach. Przez 3 semestry uczniowie podnosili swoją wiedzę z matematyki oraz języka angielskiego i niemieckiego, zarówno w trakcie zajęć lekcyjnych jak i i wyjazdów edukacyjnych. Z projektu skorzystało 87 uczniów, wartość dofinansowania to 169 082 zł.
 

Szkolna Akademia Umiejętności
 
Obecnie trwa realizacja projektu w partnerstwie z Zachodnią Izbą Gospodarczą i Gminą Wrocław, w ramach którego prowadzone są m.in. dodatkowe zajęcia z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych w formie kółek zainteresowań i warsztatów. Realizacja projektu potrwa do końca sierpnia 2021 r.

Będzie żłobek, będzie przedszkole
 
W zakresie edukacji to jednak nie koniec działań podejmowanych przez Gminę. W ostatnich dniach otrzymaliśmy potwierdzenie, iż złożony przez Gminę Miękinia wniosek dotyczący budowy obiektu żłobkowo – przedszkolnego w Miękini otrzyma wsparcie w postaci prawie 5 mln złotych z unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego. Będzie to budynek o podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej, powstanie przy ulicy Willowej w Miękini. We wrześniu 2021 r. przyjęte zostaną do niego pierwsze maluchy – mówi Jan Marian Grzegorczyn – wójt gminy Miękinia.

W stronę ekologii

Kolejnym obszarem unijnego wsparcia była gospodarka niskoemisyjna. W ramach tego priorytetu zrealizowane zostały 2 projekty. Pierwszy dotyczył budowy parkingów „Parkuj i Jedź” przy głównych stacjach kolejowych na terenie gminy tj. w Miękini, Mrozowie, Brzezince Średzkiej i Księginicach. Powstało 138 miejsc postojowych, 9 miejsc dla osób niepełnosprawnych. Wartość zadania to kwota ponad 3 mln zł, przy wsparciu unijnym w kwocie 2 076 307 zł. Dzięki realizacji projektu tylko w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy z wybudowanej infrastruktury skorzystało ponad 21 tys. pojazdów, których właściciele zamiast auta wybrali podróż koleją.
 

Park&Ride w Miękini

Drugi projekt związany był z termomodernizacją gminnych obiektów użyteczności publicznej. Modernizację przeprowadzono w 6 świetlicach w: Mrozowie, Księginicach, Białkowie, Lubiatowie, Radakowicach i Brzezince Średzkiej oraz w budynku gminnym w Pisarzowicach, w którym obecnie mieści się przychodnia i przedszkole. Wykonane prace dotyczyły przede wszystkim ocieplenia ścian, fundamentów, dachów, wymiany zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, montażu rolet, montażu automatyki kotłowni oraz zaworów termostatycznych na grzejnikach. Zakres działań w obiektach zależny był od wskazań audytów energetycznych. Wartość tych prac to ponad 2 mln zł, z czego 950 tys. zł pokryto z unijnej dotacji.
 
Świetlica w Radakowicach po termomodernizacji

Warto w tym miejscu dodać, że w 2019 r. przy wsparciu z PROW 2014-2020 w kwocie 500 tys. powstał budynek świetlicy i biblioteki w Wilkszynie.

Strefa aktywności gospodarczej

Bardzo ważnymi elementem gminnej strategii rozwoju jest pozyskiwanie nowych inwestorów, co bezpośrednio przekłada się na wpływy do gminnego budżetu i stabilność na lokalnym rynku pracy.

W latach 2018-2019 dzięki środkom unijnym w wysokości ponad 5,3 mln zł i środkom gminnym w wysokości 4,8 mln zł możliwa była realizacja projektu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Miękinia.” Tereny przemysłowe w obrębie miejscowości Źródła, Błonie, Miękinia zostały wyposażone w konieczne media: sieć kanalizacyjną, sieć wodociągową, kanalizację teletechniczną wraz z oświetleniem oraz drogi wewnętrzne. Efektem tych prac jest przygotowanie pod aktywność gospodarczą 14,46 ha.

Bezpieczeństwo

W latach 2018-2019 udało się zrealizować ważną inwestycję w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców. W wyniku działań projektowych zmodernizowano 3 zbiorniki retencyjne w miejscowościach Gałów, Łowęcice i Wróblowice oraz wybudowano 2 nowe zbiorniki w Błoniu i Wilkszynie. Całkowita wartość projektu to kwota 1,1 mln zł, przy dofinansowaniu w wysokości 893 tys. zł.
 

Przebudowany zbiornik retencyjny we Wróblowicach


Turystyka i rekreacja
Dzięki uczestnictwu gminy Miękinia w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich z PROW 2014-2020 wsparta została również budowa 8 placów zabaw w nadodrzańskiej części gminy. 200 tys. zł z dotacji unijnej oraz gminne środki budżetowe w wysokości 110 tys. zł.

Okres unijnego programowania powoli się kończy. Przed nami jeszcze wyzwania związane z realizacją budynku demonstracyjnego przeznaczonego na przedszkole i żłobek w Miękini. Powoli jednak zamykamy ten okres i myślimy o nowym otwarciu 2021-2027 – podsumowuje Jan Marian Grzegorczyn, wójt gminy Miękinia.
 

Liczba odwiedzin: 2885

Stopka

Płatności online
Zamknij