Aktualności - 160 mln zł dla rozwoju - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja klasyczna serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Aktualności

160 mln zł dla rozwoju Podstrefy Miękinia

4 października 2023
Kolejna rekordowa dotacja trafi do Gminy Miękinia ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
130 mln zł zostanie przeznaczone na rozbudowę układu komunikacyjnego w Podstrefie Miękinia, w tym przede wszystkim: rozbudowę istniejących dróg oraz wybudowane nowych w celu usprawnienia obsługi komunikacyjnej terenu Strefy. Przebudowa oraz budowa obejmować będzie roboty drogowe, oświetlenie, kanał teletechniczny, odwodnienie, wybudowanie rond. Ponadto, przebudowie zostaną poddane 2 skrzyżowania z drogą krajową nr 94 oraz droga gminna Kadłub - Miękinia jako połączenie komunikacyjne Podstrefy z dworcem kolejowym w Miękini zapewniającym połączenie m.in. z Wrocławiem i Legnicą.

Dofinansowanie w wysokości 30 mln zł dotyczyć będzie drugiego etapu inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i obejmie budowę nowej stacji uzdatniania wody na terenie gminy Miękinia o wydajności ok. 5000 m3 wraz z drogą dojazdową zapewniającą obsługę stacji. Budowa stacji ma na celu zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw wody do strefy przemysłowej.


Liczba odwiedzin: 643

Stopka

Płatności online
Zamknij