Oficjalny portal Gminy Miękinia

Wyszukiwarka

BIP
RSS
FaceBook
English
Wersja polska
Wersja kontrastowa


Strona główna
Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Otwórz się na
zdrowy klimat

Menu
Czy wiesz, że... ?
Lubiatowskie Górki
Lubiatowskie górki to wąskie pasmo piaszczystych górek długości 8,6 km i szerokości 250 – 700 m przecinające równinę Doliny Odry na dwie części nadodrzańskie pola uprawne 104 m npm i torfowiska „Zielone Łąki” 102 m npm. Pasmo to ciągnie się od Owieczek przez Lubiatów do miejscowości Lisiny na terenie gminy Środa Śląska. Nazwa pasma pochodzi od miejscowości Lubiatów, który leży w centralnej części pasma górek, przy najwyższych wzniesieniach. Najwyższe wzniesienie to: Piaskowa Górka 115 m npm, Wielka Sowa 115,4 m npm., Kobylnicka (Bystra) Górka 113 m npm, Łużycka Górka 112,5 m npm. Górki porastają głównie lasy sosnowe. Są to dość młode monokultury sosnowe. Na stokach i u podnóża wzniesień rosną rzadkie i chronione rośliny m.in. lilie złotogłów, pajęcznice liliowate, kosaćce syberyjskie i paprotki zwyczajne.
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Sołectwa
Jesteś tutaj:  ›› Urząd Gminy ›› Sołectwa
Autorem tekstów na stronie jest - © Zbigniew Pilch, „Gmina Miękinia-informator”, Miękinia 2001

Mrozów
Sołectwo leży w centralnej części gminy, w urozmaiconym krajobrazowo terenie, z polami uprawnymi, lasami, zagajnikami i niewielkimi wzgórzami. Mrozów leży w niewielkim oddaleniu od głównych dróg kołowych, na szlaku kolejowym Wrocław-Zgorzelec.
Historyczne nazwy miejscowości:
 • 1277 - Nephrin
 • 1319 - Nippern
 • 1360 - Nyperin
 • 1786 - Nippern
 • 1946 - Niepierzyn
Kalendarium:
 • 1220 - miejscowość wzmiankowana jako wieś książęca, jest po raz pierwszy zasiedlona na prawie polskim.
 • 1277 - książę Bolesław nadaje Witoslausowi Pagerse wieś Mrozów, z przywilejem zasiedlenia wsi na prawie niemieckim. Wójt - zarządca otrzymuje w uposażeniu 10 łanów ziemi, młyn i prawo wyszynku oraz sprawował władzę sądowniczą w sporach między mieszkańcami wsi.
 • 1319 - właścicielami Mrozowa są trzej bracia Andrzej, Mikołaj i Piotr Radakowie, rycerze w służbie książęcej.
 • 1338 - Mrozów płaci coroczny czynsz na rzecz kościoła św. Elż­biety we Wrocławiu. 1353 - wieś włączono do księstwa wrocławskiego i nadano jako uposażenie klasztorowi wrocławskich klarysek. Pierwsza wzmianka o istnieniu w Mrozowie kościoła.
 • 1572 - w czasach reformacji kościół w Mrozowie stał się zborem luterańskim.
 • 1786 - w opisie Śląska zanotowano istnienie w Mrozowie kościo­ła katolickiego, domu parafialnego, szkoły, dworu i folwarku. Wieś liczyła 22 gospodarstwa, pracował młyn wodny i karczma.
 • 1845 - majątek Mrozów jest własnością królewską, administrowa­ną przez dzierżawcę, który rozwinął tu hodowlę bydła i owiec merynosów. Dochodów dostarczała także eksploatac­ja dwóch torfowisk oraz stawy rybne.
 • 1922 - do majątku w Mrozowie przyłączono wieś Łąkoszyce wraz z folwarkiem, nastawionym na hodowlę zwierząt (21 koni, 166 sztuk bydła, 57 świń i 383 owiec). Do obu folwarków doprowadzono prąd czerpany z miejscowej siłowni.
Forma wsi:
Wieś wielodrożna z wyodrębnioną częścią dworską, folwarczną, kościelną z probostwem, stanowiącymi najstarszą, centralną część Mrozowa.

Charakter zabudowy:
Zabudowa wsi jest zróżnicowana, lecz w przeważającej części po­chodząca z początku XX wieku i z lat 20 / 30 XX wieku. W najbliższej stacji kolejowej części Mrozowa przeważa dość chaotyczna zabu­dowa powstała z fragmentów dawnych zabudowań folwarcznych. Są to budynki gospodarcze wykorzystywane na warsztaty i magazyny sprzętu rolniczego. Centrum wsi o zabudowie niskiej, typu willowego, z ogródkami przydomowymi, stwarza klimat podmiej­skiego osiedla. Droga wylotowa w kierunku Wojnowic i Miękini zabudowana jest posadowionymi na wąskich i przylegających do siebie działkach z lat 30-tych XX wieku. Na wschodnich obrzeżach Mrozowa powstało w ostatnich latach kilka nowych osiedli domów mieszkalnych.

Zabytki:
 • Pałac wzmiankowany w XVIII wieku, przebudowany w końcu XIX wieku, remontowany w 1976 roku. Po neogotyckiej przebudowie ok.1860 roku pałac nabrał cech wiejskiej rezydencji z elementami architektury obronnej, potraktowanej jako pozbawiony swych pierwotnych funkcji historyczny kostium. Są to wieże, zwieńczenia krenelażami oraz blanki zwieńczające koronę murów i trójarkadową otwar­tą na gazon przed pałacem loggię.

  W 1976 roku użytkownik pałacu, Dom Pomocy Społecznej "Caritas", przystąpił do jego remontu. Wymieniono zniszczone stropy, dokonano naprawy tynków wewnętrznych oraz wymienio­no instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne. Remont dachu i elewach przeprowadzono w latach 1980/81. We wnętrzu zachowane elementy dawnego wystroju, piec i dekorowane stropy.
 • Park pałacowy z końca XIX wieku. Zespół pałacowy składał się z zabudowań folwarcznych, pawilonu na wyspie, która jest średniowiecznym grodziskiem z fosą, stawów i parku krajobrazowego o powierzchni 3 ha. Założenie parkowe pochodzi z czasów neogotyckiej przebudowy pałacu. Niewielki teren parku, ograniczony drogami utworzo­no w duchu parków krajobrazowych. W parku znajdują się dwa dęby szypułkowe uznane w 1964 roku za pomniki przyrody.
 • Kościół parafialny Matki Boskiej Zwycięskiej, wzmiankowany w 1353 roku, budowla obecna wzniesiona w około 1686 roku, restaurowana w XIX wieku. Obiekt jednonawowy z wieżą od zachodu, z prostokątnym prezbi­terium nakrytym sklepieniem kolebkowym z lunetami. W 1975 roku użytkownik, parafia rzymsko-katolicka, wymienił drewnianą, zniszczoną emporę organową na żelbetową, przeprowadzono remont stropu, odnowiono wnętrze kościoła. Wyposażenie kościoła pochodzi głównie z XVIII wieku, z cza­sów XVII wiecznej przebudowy pochodzi drewniana polichromowana ambona i chrzcielnica z końca XVII wieku.
 • Plebania z końca XVIII wieku. Opatka klasztoru sióstr klarysek Jadwiga de Stench zleca prze­budowę barokowej plebani na większą, modernizując przy tym jej wnętrze.
 • Figura św. Jana Nepomucena z około1740 r.
Ciekawostki:
 • Około 1910 roku miał miejsce na górce pomiędzy Mrozowem a Wojnowicami eksperyment lotniczy. Inżynier z Wrocławia, Schrader, który prowadził eksperymenty z "aparatami latającymi", przeleciał w linii prostej 50 m na swojej maszynie. Nie mamy informacji, czy próbę tę ponowiono i z jakim rezultatem.
 • W roku 1992 podczas przeprowadzanych badań terenowych związanych z inwentaryzacją chronionych gatunków fauny i flory stwierdzono występowanie sasanki łąkowej, bardzo rzadkiej chronionej rośliny występującej jedynie w trzech miejscach w Polsce.
 • W Mrozowie są trzy sklepy spożywcze i jeden wielobranżowy, działa ośrodek zdrowia, szkoła podstawowa, biblioteka publiczna i świetlica wiejska. Ma swoją siedzibę w pałacu Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Zgromadzenia Sióstr Albertynek . Kilka lat temu wybudowano kolejowy ośrodek wypoczynku i rekreacji z otwartym basenem (obecnie nieczynny).

Liczba mieszkańców:
- na dzień 28.06.2012 r. - 1028
Pliki do pobrania:Informacja dla osób niesłyszącychCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejWiadomości MiękiniSystem Informacji PrzestrzennejAgencja Rozwoju Komunalnego Gminy Miękinia
design by fast4net

Płatności online