Aktualności - Ankieta dotycząca zago - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Aktualności

Ankieta dotycząca zagospodarowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym w 2023 r.

19 stycznia 2024
W związku z koniecznością pozyskania danych niezbędnych do obliczenia poziomów recyklingu w 2023 roku na terenie Gminy Miękinia zwracamy się z prośbą do mieszkańców, którzy kompostują odpady w przydomowych kompostownikach o wypełnienie ankiety.
Pozyskane od Państwa dane posłużą do celów sprawozdawczych z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2023 r. Dane, o które prosimy potrzebne są do oszacowania ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi (czyli wytworzonych i poddanych kompostowaniu) na terenie gminy Miękinia w 2023 roku.
W związku z nowymi zasadami obliczenia poziomów recyklingu dane zawarte w ankiecie będą wliczone do poziomów recyklingu, które gmina  musi osiągnąć  tj. w wysokości co najmniej 35% wagowo – za rok 2023.  Za nieosiągnięcie przez gminę odpowiednich poziomów recyklingu, gmina otrzyma karę pieniężną.

Ankietę powinny wypełnić osoby, które korzystają z ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu posiadania przydomowego kompostownika. Ponadto o wypełnienie ankiety prosimy również osoby, które nie korzystają z ulgi, a kompostują bioodpady we własnym zakresie.

W związku z powyższym prosimy o rzetelne podejście do sprawy i złożenie wypełnionych ankiet w obowiązującym terminie tj. do 29.02.2024 r..

Ankietę należy odesłać lub dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Miękini ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia lub jej skan przesłać na adres: urzad@miekinia.pl.
Dodatkowe Informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim, pokój nr 107 lub telefonicznie pod nr 71/735-92-66 .

Druk ankiety można pobrać poniżej  lub w  Urzędzie Miejskim w Miękini lub u sołtysa danej wsi.
 

Pliki do pobrania:


Liczba odwiedzin: 1384

Stopka

Płatności online
Zamknij