Aktualności - Kolejna inwestycja dofi - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Aktualności

Kolejna inwestycja dofinansowana z Funduszu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład

3 marca 2023
W ciągu najbliższych 13 miesięcy urządzenia sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Miękinia zostaną rozbudowane i zmodernizowane. Umowę w tym zakresie podpisał burmistrz Jan Marian Grzegorczyn z konsorcjum reprezentowanym przez Piotra Sitkowskiego z Legnicy.
W latach 2023-2024 za kwotę 6 529 245,90 zł wykonane zostaną następujące prace:

1. Wymiana istniejących przepompowni ścieków w ciągu Lutynia-Wilkszyn na tłocznie ścieków o wymaganych wydajnościach wraz z zagospodarowaniem terenu i zasilaniem energetycznym (wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej dla tego zakresu);
2. Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej relacji Miękinia-Mrozów poprzez budowę rurociągu. Zadanie obejmuje także opracowanie dokumentacji projektowej dla tego zakresu;
3. Naprawa i wymiana istniejących studni rewizyjnych betonowych 1000mm wraz z otworzeniem nawierzchni drogowej na wybranych odcinkach w miejscowościach Brzezina i Wilkszyn.

Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki pozyskanemu przez Gminę Miękinia dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 992 182 zł.


 

Liczba odwiedzin: 666

Stopka

Płatności online
Zamknij