Aktualności - Drogowe inwestycje w gm - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Aktualności

Drogowe inwestycje w gminie Miękinia za 15 mln zł

16 lutego 2023
Tylko w ubiegłym roku na przebudowy i remonty dróg gminnych Gmina Miękinia przeznaczyła 14 923 152 zł. Rok 2023 zapowiada kolejne ważne inwestycje w tym zakresie.
Wśród kluczowych drogowych zadań realizowanych w 2022 r. należy wymienić kontynuację rozpoczętej w 2021 r. przebudowy ul. Willowej, Dębowej i Kalinowej w Miękini o łącznej długości 1550 mb wraz z budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej z przepompownią, chodnikiem i oświetleniem drogowym. Na ten cel w roku 2022 wydano 3 929 836 zł, przy czym wartość całej inwestycji wyniosła 7 232 535 zł z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na poziomie 1,5 mln zł.


Kontynuowano również przebudowę ulicy Długiej i Porzeczkowej w Lutyni. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 3 734 840 zł, z czego w 2022 r. wydatkowano 1 820 125 zł. W ramach inwestycji przebudowano odcinek o łącznej długości 1190 mb wraz z chodnikiem, wyniesionym przejściem dla pieszych, kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym.

W 2022 r. rozpoczęto długo oczekiwany przez mieszkańców pierwszy etap przebudowy drogi relacji Lutynia-Gałów od skrzyżowania ul. Szkolnej z Kościuszki w Lutyni do miejscowości Zakrzyce, wykonywany przez firmę Berger-Bau. Całkowita wartość zadania wynosi 7 240 740 zł, przy dofinansowaniu w wysokości 3 035 365 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatkach na poziomie 2 705 882 zł w roku ubiegłym. Prace są kontynuowane w roku bieżącym
w zakresie kanalizacji deszczowej, teletechniki, oświetlenia i konstrukcji drogowej.

Prawie 2 mln zł przeznaczono na I etap przebudowy ulic Familijnej i Muzycznej w miejscowości Źródła, który objął prace z branży drogowej, teletechnicznej i sanitarnej na odcinku 240 mb. Droga została oddana do użytku w październiku 2022 r.


W ubiegłym roku przebudowano również ul. Radosną i Szczęśliwą w Miękini za kwotę 862 tys. zł na odcinku o długości ok. 280 m, poprzez wykonanie jezdni z masy bitumicznej z pełną konstrukcją drogową, wykonaniem poboczy, przebudową systemu odwodnienia drogi i budową oświetlenia drogowego.

Dużo działo się w Wilkszynie. Powstała droga do gruntów rolnych poprzez przebudowę ul. Szkolnej na odcinku 710 m. Całkowita wartość zadania wyniosła 848 700 zł. Dofinansowanie w wysokości 125 410 zł pozyskano z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Przebudowana została również ul. Poprzeczna na długości 160 m wraz z budową kanalizacji deszczowej za kwotę 583 527 zł.


Przy ul. Wrocławskiej w Miękini powstały 2 nowe oświetlone przejścia dla pieszych i chodnik, dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowity koszt zadania wyniósł 620 558 zł.

W Lenartowicach przebudowano drogę do budynków mieszkalnych i obiektów sportowych. Realizacja inwestycji zamknęła się w kwocie 511 091 zł. W Brzezinie na ul. Krętej wykonano nową nawierzchnię
z masy asfaltowej oraz kanalizację sanitarną. Wartość zadania wyniosła 448 335 zł. W Krępicach przy ul. Wrocławskiej przebudowana została zatoka autobusowa z wiatą przystankową i chodnikiem. Wartość zadania wyniosła 176 987 zł.


Do ubiegłorocznych zadań należy również dodać cząstkowe remonty dróg gminnych, na które przeznaczono w sumie 461 112 zł.

W ubiegłym roku Gmina Miękinia przyznała również pomoc finansową dla Powiatu Średzkiego na realizację zadań "Przebudowa drogi powiatowej nr 2052D relacji Brzezinka Średzka - Brzezina do granic powiatu wraz ze ścieżką rowerową" (wypłacono w 2022 r. 462 015 zł) oraz "Przebudowa drogi powiatowej relacji Klęka-Białków-Głoska" (wypłacono w 2022 r. 32 845 zł).

W 2023 roku kontynuowane są prace I etapu przebudowy drogi relacji Lutynia-Gałów, ogłoszono również przetarg na remont nawierzchni dróg gminnych poprzez wykonanie nakładek bitumicznych
w miejscowościach Żurawiniec (ul. Słoneczna, ul. Spokojna), Kokorzyce (ul. Stawowa, Zamkowa), Błonie (ul. Akacjowa), Wilkszyn (ul. Końcowa), Gąsiorów (ul. Ogrodowa), Czerna oraz na częściowy remont dróg gminnych w Brzezinie, Gałowie, Krępicach, Lutyni, Miękini, Wojnowicach, Wilkszynie i Źródłach.

To jeszcze nie koniec. W tegorocznym budżecie na zadania z zakresu inwestycji drogowych przeznaczono ponad 5 mln złotych. Do najważniejszych należą wspomniana już kontynuacja przebudowy gminnej drogi relacji Lutynia – Zakrzyce – Gałów, kontynuacja pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na przebudowę drogi powiatowej relacji Brzezinka Średzka – Brzezina do granic powiatu wraz ze ścieżką rowerową, kontynuacja gminnego programu przebudowy dróg gminnych, z którego zrealizowana zostanie między innymi budowa chodnika w Lutyni przy ul. Wróblowickiej

Liczba odwiedzin: 1410

Stopka

Płatności online
Zamknij