Aktualności - Prace projektowe kanali - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Aktualności

Prace projektowe kanalizacji sanitarnej

5 grudnia 2022
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Miękini w pierwszej połowie 2022 roku przystąpił do realizacji prac projektowych zadania zmierzającego do skanalizowania tej części Gminy, która znajduje się na obszarze Aglomeracji Wrocławskiej.
To ogromne przedsięwzięcie zostało podzielone na 6 odrębnych zadań projektowych, które swym zakresem obejmują obszary w następujących miejscowościach:
Zadanie nr 1: Miękinia, Błonie, Źródła.
Zadanie nr 2: Brzezina, Brzezinka Średzka.
Zadanie nr 3: Pisarzowice, Wilkszyn.
Zadanie nr 4: Wróblowice, Lutynia, Gałów.
Zadanie nr 5: Krępice, Żurawiniec (w tym przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Żurawiniec).
Zadanie nr 6: Wojnowice, Mrozów (w tym przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w ul. B. Chrobrego w miejscowości Mrozów).
Zakres rzeczowy dla poszczególnych zadań dostępny jest w postaci załączników graficznych na stronie ZUK Miękina pod adresem: Inwestycje - ZUK Miękinia (miekinia-zuk.pl). Ogółem całkowita długość systemu kanalizacyjnego na wytypowanych obszarach przewidzianych do skanalizowania we wszystkich miejscowościach objętych projektem wynosi około 142 km. Bezpośrednio umożliwi to podłączenie do sieci kanalizacyjnej ponad 2 500 nieruchomości.
Prace projektowe swym zakresem obejmują zarówno kolektory grawitacyjne w miejscowościach, jak i system kanalizacji przesyłowej wraz z niezbędną infrastrukturą w postaci przepompowni i tłoczni ścieków, która to umożliwi wpięcie nowych sieci w już istniejący system odprowadzania ścieków.
Dla dróg będących we władaniu osób prywatnych zostanie stworzona możliwość rozbudowy przez te osoby sieci kanalizacyjnej w tych drogach, co umożliwi podłączenie nieruchomości.
Cały proces projektowania wraz z uzyskaniem niezbędnej dokumentacji, w tym pozwolenia na budowę zakończy się w IV kwartale 2023 r.

Liczba odwiedzin: 2363

Stopka

Płatności online
Zamknij