Aktualności - Zakończenie realizacji - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Aktualności

Zakończenie realizacji zadania na usuwanie azbestu z terenu gminy Miękinia w 2022 r.

13 października 2022
Gmina zakończyła realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miękinia w 2022 r.”. Zadanie było realizowane przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Wykonawcą prac była „EKO-MIX” Konstanty Spurek z siedzibą we Wrocławiu, która została wyłoniona w trybie zapytania ofertowego.

W ramach zadania, którego całkowity koszt realizacji wyniósł 52 392,53 zł, gmina Miękinia uzyskała dotację WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 10 164,00 zł. Zadanie zakończyło się we wrześniu b.r. i obejmowało demontaż, transport i unieszkodliwianie pokryć dachowych wykonanych z azbestu na budynkach zlokalizowanych na terenie gminy Miękinia w ilości 48,04 Mg.

W przyszłym roku planowana jest kolejna edycja zadania, przy wsparciu finansowym ww. instytucji. Mieszkańcy mogą składać deklaracje do 31 marca 2023 r.

Dotację do zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miękinia w 2022 r." pozyskano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Liczba odwiedzin: 592

Stopka

Płatności online
Zamknij