Aktualności gminne - „Cyfrowa Gmina - Gmina Miękinia

Wójt przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Aktualności gminne
logo programu - powiększ

„Cyfrowa Gmina Granty PPGR”

21 października 2021
Ruszył nabór wniosków na wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich ramach konkursu grantowego „Cyfrowa Gmina Granty PPGR”.

W programie można otrzymać sprzęt komputerowy dla ucznia (dotyczy również ucznia pełnoletniego), który spełnia wszystkie kryteria określone w oświadczeniu (Załącznik 7 lub 8), tj.: zamieszkuje w miejscowości lub w gminie, w której niegdyś funkcjonowało Państwowe Gospodarstwo Rolne i jest członkiem rodziny byłych pracowników PGR.

Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o złożenie niżej wymienionych dokumentów w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Miękinia w nieprzekraczalnym terminie do 28.10.2021 r. do godziny 14:00.

Wymagane dokumenty:
1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
2. Załącznik 7 (wypełnia rodzic/opiekun prawny w przypadku osoby niepełnoletniej)
3. Załącznik 8 (wypełnia pełnoletni uczeń, którego dotyczy oświadczenie)
4. Oświadczenie o wyborze sprzętu
5. Poświadczenie o zatrudnieniu członka rodziny w PGR

Złożenie wymaganych dokumentów nie oznacza gwarancji otrzymania sprzętu i będzie uzależnione od wysokości pozyskanych środków w ramach programu.
Na podstawie otrzymanych dokumentów zostanie sporządzony wniosek o dofinansowanie, który Gmina Miękinia przedłoży do konkursu Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”.

Pliki do pobrania:


Liczba odwiedzin: 1526

Stopka

Płatności online
Zamknij