Aktualności - Stop Przemo - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Aktualności

Stop Przemocy!

3 października 2018
W ramach trwającej kampanii społecznej pt." Nie bądź małpą. Usłysz! Zauważ! Mów!" Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini przedstawia poniżej dane teleadresowe miejsc udzielających wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie na terenie powiatu.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Kościuszki 41, Miękinia
Tel. 71/736 08 50, www.gops.miekinia.pl, gops@gops.miekinia.pl

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Miękinia
Ul. Kościuszki 41, Tel. 71/ 736 08 60 zespol.interdysyplinarny@gops.miekinia.pl

Posterunek Policji w Miękini
Ul. Kościuszki 43, tel. 71/317 81 87

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Miękini
Ul. Kościuszki 41, Tel. 71/ 736 08 61

Gminny Punkt Konsultacyjny w Miękini – radca prawny, psycholog, specjalista terapii uzależnień
Ul. Kościuszki 41, tel. 71/ 736 08 61

Dolnośląskie Centrum Medyczne Dolmed
Przychodnia w Miękini - Ul. Kolejowa 4, Tel. 71 3178 87 49
Przychodnia w Lutyni - Ul. Kościuszki 37, tel. 71 73 51 815

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ul. Lipowa 31, Miękinia, tel. 71 317 81 85
Ul. Wyzwolenia 20, Mrozów tel. 71/ 317 07 24

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa Śląska
tel. 71 396 89 62

Stowarzyszenie INTRO – pomoc prawna, psychologiczna, finansowa
Ul. Plac Wolności 28, Tel. 730-304-749

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia” – 0801 10 00 02

Szczegółowe informacje dotyczące ww. kampanii na stronie:

Przemoc domowa i rówieśnicza:
http://www.gops.miekinia.pl/nowosci,main,0,1,ulotki_,704.html

Świadek przemocy:
http://www.gops.miekinia.pl/nowosci,main,0,1,informacja_dla_swiadkow_stosowan,705.html

Liczba odwiedzin: 1599

Stopka

Płatności online
Zamknij