Oficjalny portal Gminy Miękinia

Wyszukiwarka

BIP
RSS
FaceBook
English
Wersja polska
Wersja kontrastowa


Strona główna
Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Otwórz się na
zdrowy klimat

Menu
Czy wiesz, że... ?
Król pruski Fryderyk Wielki
W czasie wojen śląskich król pruski Fryderyk Wielki dwukrotnie zatrzymał się w Gałowie, w 1754 i w 1787 roku, gdzie obserwował manewry pruskiej armii. W grudniu 1757 roku, przed bitwą pod Lutynią, pomiędzy Gałowem a Małym Gałowem, stacjonowały wojska austriackie. Historia Gałowa związana jest z rodami von Seidlitzów i von Roederów, których herby rycerskie widnieją na elewacji pałacu i na dawnym spichlerzu. W obrębie murów otaczających kościół, wydzielono miejsce na małą nekropolię rodu Roederów, których granitowe płyty nagrobne zachowały się do dnia dzisiejszego.
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Komunikaty
Jesteś tutaj:  ›› Urząd Gminy ›› Komunikaty
Data dodania: 8 sierpnia 2017
Konkurs horyzontalny na dofinansowanie projektów: 3.3.1 A - „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym"
I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu:
Przez konkurs horyzontalny należy rozumieć konkurs skierowany dla projektów o znaczeniu /zasięgu wnioskodawcy wykraczającym poza obszar ZIT lub poza obszar OSI, tj. szerszym niż obszar całego ZIT lub całego OSI.

Projekty dotyczące m.in.:
• ocieplenia (termomodernizacji) obiektów zmniejszającego zapotrzebowanie budynku na energię na cele ogrzewania:
• modernizacji systemów grzewczych;
• modernizacji przyłącza do sieci ciepłowniczej;
• modernizacji systemów wentylacji (w tym z odzyskiem ciepła), modernizacji i/lub instalacji systemów klimatyzacji;,
• instalacji OZE:
• instalacji systemów monitoringu i zarządzania energią cieplną i elektryczną;
• wymiany oświetlenia tylko jako element uzupełniający projekt:
• w instalacjach C.O. i C.W.U) na energooszczędne w tym także usprawnienia systemu poprzez np. inteligentne zarządzanie oświetleniem i wdrażanie systemów oświetlenia o regulowanych parametrach.
II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:_
·jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
·podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub dla których podmiotem założycielskim jest JST;
·jednostki organizacyjne JST;
·spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe;
·towarzystwa budownictwa społecznego;
·organizacje pozarządowe;
·PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
·kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.
III. Termin składania wniosków:_
·od godz. 8.00 dnia 01.09.2017 r. do godz. 15.00 dnia 11.09.2017 r.
Dział Informacji i Promocji
Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4; 53-611 Wrocław
tel. (71) 77 65 814; (71) 77 65 813


Informacja dla osób niesłyszącycheplatnosci - linkCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejWiadomości MiękiniSystem Informacji PrzestrzennejAgencja Rozwoju Komunalnego Gminy Miękinia
design by fast4net

Płatności online