Aktualności - Zmiany w programie „C - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Aktualności
Program Czyste Powietrze - powiększ

Zmiany w programie „Czyste Powietrze”

29 grudnia 2021
Rok 2022 r. zapowiada zmiany w programie „Czyste Powietrze”. Od 1 stycznia 2022 r. koniec dotacji na kotły węglowe.
Najważniejszą zmianą, które wejdzie w życie od 1 stycznia 2022 r. jest wycofanie dotacji na kotły węglowe. Od tego dnia nie będzie już można składać wniosków o dotację na kotły węglowe, a dotychczas złożone wnioski będzie można rozliczyć pod warunkiem, że data zakupu i montażu kotła nie jest późniejsza 31 grudnia 2021 r.

Trzecia część programu „Czyste Powietrze
” Aktualnie trwają prace nad wprowadzeniem 3 części programu „Czyste Powietrze” – dla osób o najniższym dochodzie. Jej wdrażanie przewidziano w dwóch etapach.

W etapie 1 zaplanowano ogłoszenie naboru wniosków do trzeciej części uwzględniającego następujące zasady:
• Przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uprawniającego do najwyższego poziomu wsparcia – do 900 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub 1260 zł (gospodarstwa jednoosobowe),
• Alternatywą do dochodowego kryterium kwalifikowalności będzie ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego,
• Intensywność dofinansowania – do 90% kosztów kwalifikowanych;
• Maksymalna kwota dotacji na całego przedsięwzięcia wyniesie do 69 tys. zł;
• Liczba transz rozliczeń – do pięciu;
• Okres realizacji przedsięwzięcia –do 36 miesięcy.

Druga faza wdrażania trzeciej części programu „Czyste Powietrze”, obejmie m.in. prefinansowanie wydatków, a także pomoc wnioskodawcom w przygotowaniu inwestycji.

Zmiany w zasadach ogólnych
W 2022 r. przewidziano również zmiany w zasadach ogólnych programu – dla wszystkich części programu.
Najważniejsze zmiany, to:
- umożliwienie dłuższej realizacji projektu, gdy opóźnienie wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora,
- dopuszczenie kotłów dwupaliwowych na drewno kawałkowe i pellet, jako zgodnych z celami programu;
- doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe, ze względów bezpieczeństwa.

Terminy wejścia w życie zmienionego programu i uruchomienia części trzeciej zostaną podane w styczniu 2022 r.

Liczba odwiedzin: 1256

Stopka

Płatności online
Zamknij