Oficjalny portal Gminy Miękinia

Wyszukiwarka

BIP
RSS
FaceBook
English
Wersja polska
Wersja kontrastowa


Strona główna
Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Otwórz się na
zdrowy klimat

Menu
Czy wiesz, że... ?
Położony w centrum wsi kościół jest przykładem wiejskiego budownictwa sakralnego
Murowany, jednonawowy, z trójbocznym prezbiterium, oskarpowany, z murowaną wieżą od zachodu. Wzmiankowany w 1335 roku ma w swojej historii kilka faz budowy, czytelnych do dzisiaj. We wnętrzu zachowany późnogotycki rzeźbiony tryptyk ołtarzowy z XV wieczną rzeźbą Madonny z Dzieciątkiem oraz zespół całopostaciowych płyt nagrobnych z lat 1540 – 1592. Zachowały się również malowane renesansowe stalle i ławki z początku XVII w. oraz drewniana polichromowana chrzcielnica i piaskowcowe sakramentarium z tego samego okresu. Barokowy ołtarz główny i drewniane malowane tabernakulum pochodzą z końca XVII wieku. Dwa dzwony datowane są na 1497 rok.
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Komunikaty
Jesteś tutaj:  ›› Urząd Gminy ›› Komunikaty
Data dodania: 16 listopada 2020
Zapytanie ofertowe
Zarząd Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Miękini w imieniu Rady Nadzorczej Spółki na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 styczna 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późni. zm.) zaprasza biegłych rewidentów, w rozumieniu art. 47 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 1000 z dnia 11.07.2016 r. z późni. zm.), uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, do składania pisemnych ofert w postępowaniu na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o., 55-330 Miękinia, ul. Willowa 18.
Pliki do pobrania:


Informacja dla osób niesłyszącychCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejSystem Informacji Przestrzennejgov.pl
design by fast4net

Płatności online