Projekty dofinansowane ze środków ze - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych
{n_title2}

Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Miękinia – rok 2013

Data rozpoczęcia: 8 maja 2013
Koszt całkowity: 1 190 314,58 PLN
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Montaż finansowy:
Dofinansowanie z Unii Europejskiej – 350 162,00 PLN
Budżet Zakładu Usług Komunalnych w Miękini - 840 152,58 PLN
Opis:
Inwestycja obejmowała budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Lutyni w ulicach: Wodnej, Suchej, Mokrej i Promiennej o długości ogólnej 1220,8 m. wraz z trzema tłoczniami ścieków. Projekt zrealizowany przez Zakład Usług Komunalnych w Miękini.

Liczba odwiedzin: 3235

Stopka

Płatności online
Zamknij