Projekty dofinansowane ze środków ze - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych
{n_title2}

Zapewnienie dostaw wody i odbioru ścieków na terenie gminy Miękinia

Data rozpoczęcia: 2 października 2013
Koszt całkowity: 3 739 353,59 PLN
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Montaż finansowy:
Dofinansowanie z UE – 2 296 596,41 PLN
Budżet Zakładu Usług Komunalnych w Miękini – 1 442 757,18 PLN
Opis:
W ramach realizacji zadania wykonano uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miękinia na długości 1340 mb, na odcinku przebiegającym przez tereny bagienne, co pozwoliło na zmniejszenie infiltracji wód gruntowych i poprawę parametrów pracy oczyszczalni ścieków w Miękini. Ponadto zakupiono 2 nowe samochody asenizacyjne o pojemności 10 m3 każdy, spełniające normę EURO 4. Umożliwiło to stworzenie systemu odbioru ścieków bytowych ze zbiorników bezodpływowych i transport do punktu zrzutu zlokalizowanego w oczyszczalni ścieków w Miękini oraz stacji zlewczej w miejscowości Wilkszyn. W obrębie zadań wodociągowych przebudowano stację uzdatniania wody we wsi Źródła, wybudowano wodociągową sieć tranzytową łączącą SUW Źródła z SUW Miękinia oraz SUW Mrozów z SUW Brzezina. Ponadto wybudowano wodociągowe sieci tranzytowe Wróblowice – Krępice oraz w miejscowości Kadłub. Projekt zrealizowany przez Zakład Usług komunalnych w Miękini.

Liczba odwiedzin: 4653

Stopka

Płatności online
Zamknij