Aktualności - Zanim kupisz działkę - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Aktualności

Zanim kupisz działkę lub mieszkanie

23 lutego 2023
Sprawdź czy w bezpośrednim sąsiedztwie są media (woda, kanalizacja, prąd, gaz) i czy planowana jest budowa lub remont drogi.

W przypadku kupna mieszkania od dewelopera upewnij się, że:

 1. deweloper posiada decyzję o lokalizacji zjazdu,
 2. jest zapewniona dostawa wody i odbiór ścieków,
 3. do inwestycji prowadzi droga - sprawdź w jakim jest ona stanie i jakie są ewentualne plany jej przebudowy (czy są plany jej modernizacji, budowy lub przebudowy?)

Jeszcze zanim podpiszesz wstępną umowę deweloperską, sprawdź:

 1. Czy inwestycja deweloperska ma wydane warunki techniczne na dostawy wody i odbiór ścieków.
 2. Czy inwestycja położona jest bezpośrednio przy drodze:
 • posiadającej utwardzoną nawierzchnię z asfaltu lub kostki betonowej,
 • wybudowany jest przy niej chodnik i/lub ścieżka rowerowa,
 • zlokalizowane jest oświetlenie uliczne.

Jak sprawdzić kiedy będzie wybudowana droga?

 • sprawdź czy deweloper posiada podpisaną „umowę drogową” z gminą (na współfinansowanie budowy drogi przez oba podmioty lub finansowanie tego zadania jest zapewnione w całości przez dewelopera),
 • sprawdź czy ujęto jej budowę w budżecie gminy na bieżący rok i w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Pamiętaj – przed zakupem mieszkania lub domu od dewelopera - musisz dokładnie zapoznać się z prospektem informacyjnym (załącznik do umowy deweloperskiej) oraz z budżetem gminy i Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Miękinia(dostępnymi w Biuletynie Informacji Publicznej).


W przypadku zakupu działki budowlanej:

Sprawdź w Urzędzie Miejskim kiedy jest planowana budowa, przebudowa lub modernizacja drogi dojazdowej do działki oraz sprawdź w Zakładzie Usług Komunalnych sp. z o.o.  czy jest możliwość zaopatrzenia domu wybudowanego na tej działce w wodę i odbiór ścieków.

Zanim kupisz działkę, musisz pamiętać o tym, że działka przeznaczona w miejscowym planie pod zabudowę nie zawsze jest pełnowartościową działką budowlaną.

A to dlatego, że działka:

 1. Może nie mieć odpowiedniego dostępu do drogi:
  1. dlatego, że nawet jeżeli położona jest obok drogi, to droga ta może być nieurządzona,
  2. gmina może nie mieć w planach (ani najbliższych ani wieloletnich) budowy tej drogi (sprawdź czy ujęto jej budowę w budżecie gminy na br. lub w Wieloletniej Prognozie Finansowej dostępnymi w Biuletynie Informacji Publicznej),
  3. a w przypadku, gdy takiej drogi nie ma weź po uwagę, że może nie zostać wybudowana przez kilka lub kilkanaście lat.
 2. Nie ma możliwości zapewnienia dostaw wody i odbioru ścieków
  • brak wybudowanej sieci,
  • słaba wydajność sieci w danej lokalizacji (informacje na ten temat można uzyskać w Zakładzie Usług Komunalnych sp. z o.o.).

Liczba odwiedzin: 1720

Stopka

Płatności online
Zamknij