Aktualności - Zakończenie realizacji - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Aktualności

Zakończenie realizacji zadania na usuwanie azbestu z terenu gminy Miękinia w 2021 r.

26 października 2021
Gmina zakończyła realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miękinia w 2021 r.”. Zadanie zostało realizowane przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Wykonawcą prac była firma REVOL Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, która została wyłoniona w trybie zapytania ofertowego.

W ramach zadania, którego całkowity koszt realizacji wyniósł  95 253,05 zł, gmina Miękinia uzyskała dotację WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 33 057,23 zł. Zadanie zakończyło się we wrześniu b.r. i obejmowało demontaż, transport i unieszkodliwianie pokryć dachowych wykonanych z azbestu na budynkach zlokalizowanych na terenie gminy Miękinia. Łącznie zebrano i przekazano do utylizacji 112,67 Mg wyrobów zawierających azbest.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Liczba odwiedzin: 545

Stopka

Płatności online
Zamknij