Oficjalny portal Gminy Miękinia

Wyszukiwarka

BIP
RSS
FaceBook
English
Wersja polska
Wersja kontrastowa


Strona główna
Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Otwórz się na
zdrowy klimat

Menu
Czy wiesz, że... ?
Diabelska Góra
Na południe od Miękini znajduje się Diabelska Góra (164 m n.p.m.). Góra ta wsławiła się złą sławą, ponieważ stała tu szubienicą, na której prawdopodobnie w średniowieczu tracono skazańców ze Środy Śląskiej. Ze wzgórza rozciąga się widok na Dolinę Odry i Wzgórza Trzebnickie.
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Wykaz zadań inwestycyjnych
Jesteś tutaj:  ›› Inwestycje ›› Wykaz zadań inwestycyjnych
Data dodania: 15 maja 2013
Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2013 roku

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Rok rozp./zak.

Wartość zadania w zł

1.

Przebudowa publicznej drogi powiatowej

nr 2058D wraz z budową jednostronnego chodnika i oświetlenia w miejscowości Krępice

2012/2013

1 287 361,00 zł

2.

Przebudowa gminnej drogi w strefie aktywności gospodarczej Źródła – Błonie – gmina Miękinia

2012/2013

265 561,00 zł

3.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krępice

2012/2015

31 700,00 zł

4.

Przebudowa publicznej drogi powiatowej nr 2058D w m. Mrozów i 2055D relacji Mrozów – Wojnowice – dokumentacja techniczna – zadanie powierzone

2013

54 816,00 zł

5.

Modernizacja budynku komunalnego na cele usługowo – mieszkalne w Miękini

2013

236 808,00 zł

6.

Budowa sieci kanalizacji łącznik – pompownia główna – ul. Gwizdanowska (zlewnia)

2013

1 400 000,00 zł

7.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i deszczowe – I etap na terenie Gminy Miękinia

2013

3 400 000,00 zł

8.

Wykup nieruchomości

2013

5 673,00 zł

9.

Montaż urządzeń klimatyzacyjnych

2013

36 347,00 zł

10.

Prace w zakresie PT dróg gminnych

2013

43 498,00 zł

11.

Wilkszyn – Miłoszyn droga dojazdowa

do gruntów rolnych

2012/2013

998 199,00 zł

12.

Przebudowa kotłowni stałopalnej na gazową w Urzędzie Gminy Miękinia – działania promocyjne

2013

2 738,00 zł

13.

Budowa placów zabaw

2013

42 201,00 zł

14.

Zakup i montaż przystanków komunikacji samochodowej na terenie gminy

2013

11 768,00 zł

15.

Budowa Zespołu szkół w Lutyni

2013

51 547,00 zł

16.

Modernizacja dróg gminnych w technologii stabilizacji nawierzchni

2011/2018

1 013 022,00 zł

17.

Przebudowa dróg gminnych

2011/2018

109 329,00 zł

18.

Budowa boisk sportowych wraz z zapleczem socjalnym na terenie gminy

2011/2015

231 195,00 zł

19.

Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szkolnej w Pisarzowicach

2011/2018

155 091,00 zł

20.

Budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem i infrastruktura towarzyszącą do kompleksu szkolno – przedszkolnego oraz przebudowa ul. Polnej w miejscowości Lutynia

2013

49 815,00 zł

21.

Zagospodarowanie terenów publicznych w centrum miejscowości Wilkszyn

2013/2014

41 205,00 zł

22.

PT adaptacja sali widowiskowej na pomieszczenia biurowe w budynku UGM

2013

19 104,00 zł

23.

Budowa oświetlenia ulicznego

w miejscowości Księginice

2013

84 759,00 zł

24.

Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego w związku z budową sieci szkieletowej szerokopasmowego Internetu na Dolnym Śląsku

2011/2015

98 417,00 zł

25.

Modernizacja system teleinformatycznego UG

2013

83 877,00 zł

26.

Zakup i montaż klimatyzacji w sali gimnastycznej (małej) w SP Miękinia

2013

15 996,00 zł

27.

Budowa świetlicy wiejskiej w Kadłubie

2013

27 060,00 zł

28.

Dotacja inwestycyjna dla GOK w Miękini – Klimatyzacja Ośrodka Kultury w Miękini

2013

28 000,00 zł

29.

Dotacja inwestycyjna dla GOK w Miękini – Wykonanie oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w Mrozowie

2013

35 919,00 zł

30.

Dotacja inwestycyjna dla GOK w Miękini – Wykonanie oświetlenia boiska wielofunkcyjnego we Wróblowicach

2013

35 916,00 zł

31.

Dotacja inwestycyjna dla GOK w Miękini – Wykonanie oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w Głosce

2013

25 034,00 zł

Razem

9 921 950,00 zł
Informacja dla osób niesłyszącychCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejSystem Informacji Przestrzennejgov.pl
design by fast4net

Płatności online