Oficjalny portal Gminy Miękinia

Wyszukiwarka

BIP
RSS
FaceBook
English
Wersja polska
Wersja kontrastowa


Strona główna
Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Otwórz się na
zdrowy klimat

Menu
Czy wiesz, że... ?
Król pruski Fryderyk Wielki
W czasie wojen śląskich król pruski Fryderyk Wielki dwukrotnie zatrzymał się w Gałowie, w 1754 i w 1787 roku, gdzie obserwował manewry pruskiej armii. W grudniu 1757 roku, przed bitwą pod Lutynią, pomiędzy Gałowem a Małym Gałowem, stacjonowały wojska austriackie. Historia Gałowa związana jest z rodami von Seidlitzów i von Roederów, których herby rycerskie widnieją na elewacji pałacu i na dawnym spichlerzu. W obrębie murów otaczających kościół, wydzielono miejsce na małą nekropolię rodu Roederów, których granitowe płyty nagrobne zachowały się do dnia dzisiejszego.
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Wykaz zadań inwestycyjnych
Jesteś tutaj:  ›› Inwestycje ›› Wykaz zadań inwestycyjnych
Data dodania: 26 listopada 2012
Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2011 roku

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Rok rozp./zak.

Wartość zadania w zł

1.

Budowa chodników i ścieżek we wsi Gałów

2011

1 020 023,00 zł

2.

Budowa oświetlenia w Lutyni w ulicy: Polnej, Szkolnej, Różanej, Jaśminowej, Magnoliowej i Porzeczkowej

2011

90 495,00 zł

3.

Modernizacja świetlicy wiejskiej

w Lubiatowie

2011

32 020,00 zł

4.

Powierzchniowe utrwalenie dróg gminnych

2011

761 203,00 zł

5.

Modernizacja dróg gminnych w technologii stabilizacji nawierzchni

2011

509 859,00 zł

6.

Przebudowa dróg gminnych

2011

630 285,00 zł

7.

Budowa dróg w Strefie Aktywności Gospodarczej - dokumentacja

2011

9 348,00 zł

8.

E-urząd – nowoczesny system budżetowy sposobem na rozwój świadomego społeczeństwa informacyjnego w gminie Miękinia

2011

6 181,00 zł

9.

Budowa Publicznego Przedszkola

w Pisarzowicach

2011

1 100 000,00 zł

10

Rozbudowa oświetlenia ulicznego - dokumentacja

2011

11 099,00 zł

11.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej

i deszczowej – I etap na terenie gminy Miękinia

2011/2012

400 000,00 zł

12.

Budowa boisk sportowych wraz z zapleczem socjalnym na terenie gminy

2011/2015

30 067,00 zł

13.

Budowa Sali sportowej wraz z zapleczem socjalnym przy szkole podstawowej

w Pisarzowicach

2011/2012

696 536,00 zł

14.

Budowa mostu na rzece Odrze wraz

z drogami dojazdowymi – pomoc dla województwa Dolnośląskiego

2011

585 738,00 zł

15.

Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na realizacje zadań z zakresu infrastruktury drogowej

2011

311 441,00 zł

16.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1606D na terenie Gminy Miękinia na odcinku od granic Wrocławia do granic gminy Miękinia w ramach NPPDL 2008-2011

2011

1 273 962,00 zł

17.

Realizacja zadań powierzonych przez Powiat Średzki w zakresie budowy infrastruktury drogowej na terenie gminy Miękinia

2011

313 901,00 zł

18.

Przebudowa drogi – ul. Szkolna w Pisarzowicach w ramach NPPDL 2008-2011

2011

1 567 032,00 zł

19

Prace w zakresie PT dróg gminnych

2011

67 774,00 zł

20.

Przebudowa dróg gruntowych

w miejscowości Kokorycze i Miękinia

2011

75 683,00 zł

21.

Budowa drogi Krępice – Lutynia – dokumentacja techniczna

2011

191 634,00 zł

22.

Budowa infrastruktury wspierającej tworzenie i rozwój przedsiębiorstw na terenie gminy

2011

77 256,00 zł

23.

Wykup nieruchomości

2011

2 677,00 zł

24.

Zakup i instalacja systemu dyskusyjnego

w sali konferencyjnej

2011

45 171,00 zł

25.

Montaż urządzeń klimatyzacyjnych w UG

2011

177 000,00 zł

26.

Zakup i instalacja sprzętu audiowizualnego

i nagłaśniającego w sali konferencyjnej

2011

22 952,00 zł

27.

Modernizacja pomieszczeń biurowych w UG

2011

149 467,00 zł

28.

Zakup samochodu

2011

66 000,00 zł

29.

Modernizacja systemu teleinformatycznego UG

2011

182 066,00 zł

30.

Wniesienie wkładu do jednoosobowej spółki gminy „Agencja Rozwoju Gminy Miękinia sp. z o.o.”

2011

100 000,00 zł

31.

Dotacja inwestycyjna dla OSP Miękinia na zakup hydraulicznego zestawu ratowniczego

2011

40 000,00 zł

32.

Zakupy inwestycyjne – urządzenia biurowe - kserokopiarka

2011

17 878,00 zł

33.

Zakup wykładziny do sali gimnastyczne przy gimnazjum w Lutyni

2011

13 284,00 zł

34.

Zakup degestorium do pracownik chemicznej w gimnazjum w Miękini

2011

11 898,00 zł

35.

Zakup wykładziny sportowej „Teraflex”

2011

8 908,00 zł

36.

Budowa placów zabaw jako miejsc rekreacyjno – wypoczynkowych dla alternatywnego spędzania czasu wolnego

2011

82 433,00 zł

37.

Budowa zbiornika małej retencji Błonie II

2011

243 667,00 zł

38.

Źródła – Błonie budowa południowego łącznik (sieć wodociągowa)

2011

200 000,00 zł

39.

Dotacja inwestycyjna dla SOK na zadanie: „Zakup busa osobowego”

2011

40 006,00 zł

40.

Dotacja inwestycyjna dla SOK na zadanie: „rozbudowa GOK w Miękini”

2011

124 218,00 zł

41.

Modernizacja obiektu po byłej SP

w Mrozowie na potrzeby Biblioteki Publicznej

2011

48 781,00 zł

Razem

11 337 944,00 zł
Informacja dla osób niesłyszącychCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejSystem Informacji Przestrzennejgov.pl
design by fast4net

Płatności online