Oficjalny portal Gminy Miękinia

Wyszukiwarka

BIP
RSS
FaceBook
English
Wersja polska
Wersja kontrastowa


Strona główna
Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Otwórz się na
zdrowy klimat

Menu
Czy wiesz, że... ?
Mrozowska Górka
Miłośników przyrody zaciekawi również fakt występowania na terenie gminy, jednego z nielicznych na Dolnym Śląsku, stanowiska sasanki łąkowej. Stanowisko to stwierdzono w pobliżu dzikiego wyrobiska piasku, w odległości ok. 1,5 km na zachód od centrum wsi Mrozów, u podnóża tzw. „Górki Mrozowskiej”. Obszar występowania sasanki zajmuje powierzchnię 0,16 ha. Utworzony użytek ekologiczny ma chronić sasankę łąkową, będącą rzadkim gatunkiem roślinnym.
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Wykaz zadań inwestycyjnych
Jesteś tutaj:  ›› Inwestycje ›› Wykaz zadań inwestycyjnych
Data dodania: 22 listopada 2012
Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2010 roku

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Rok rozp./zak.

Wartość zadania w zł

1.

Budowa chodnika oraz boiska we wsi Wróblowice

2007/2010

389 356,00 zł

2.

Budowa chodników we wsi Głoska

2008/2010

513 897,00 zł

3.

Instalacja baterii słonecznych na hali widowiskowo – sportowej w Miękini

2010

62 525,00 zł

4.

Przebudowa chodnika w Mrozowie przy drodze powiatowej

2010

228 161,00 zł

5.

Przebudowa chodnika w Mrozowie przy drodze gminnej

2010

167 976,00 zł

6.

Budowa sali widowiskowo – sportowej przy ZS w Miękini - wyposażenie

2010

20 008,00 zł

7.

Przebudowa drogi ul. Szkolna w Pisarzowicach w ramach NPPDL 2008-2013 – dokumentacja projektowa

2010/2011

29 032,00 zł

8.

Budowa sali sportowej w Pisarzowicach

2010/2012

47 641,00 zł

9.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego

2010

10 591,00 zł

10

Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na przebudowę chodników na terenie Gminy Miękinia

2010

373 498,00 zł

11.

Modernizacja drogi powiatowej nr 2059D na odcinku Błonie – Miękinia – rozliczenie projektu

2010

56 072,00 zł

12.

Przebudowa drogi w Gosławicach

2010

98 852,00

13.

Przebudowa drogi w Księginicach – ul. Kwiatowa

2010

97 853,00

14.

Przebudowa drogi w Lubiatowie

2010

102 356,00 zł

15.

Przebudowa drogi w Lutyni – ul. Słoneczna

2010

105 374,00 zł

16.

Przebudowa drogi w Lutyni – ul. Piastowska

2010

433 564,00

17.

Przebudowa drogi w Lutyni – ul. Kolonia Klęka

2010

269 827,00

18.

Przebudowa drogi w Pisarzowicach – ul. Kolejowa

2010

250 144,00 zł

19.

Przebudowa drogi w Radakowicach

2010

118 598,00 zł

20.

Przebudowa drogi w Wojnowicach – ul. Podzamcze - Słoneczna

2010

153 470,00 zł

21.

Przebudowa drogi we Wróblowicach – ul. Osiedlowa

2010

98 189,00 zł

22.

Przebudowa drogi w Zaborze Wielkim

2010

111 999,00 zł

23.

Przebudowa ul. Szkolnej i Sportowej wraz z budową parkingu i oświetlenia w Miękini w ramach NPPDL

2008/2010

1 772 823,00 zł

24.

Powierzchniowe utrwalenie dróg gminnych: Brzezina (ul. Kopernika), Błonie (ul. Akacjowa i Leśna), Gąsiorów, Krępice (ul. Polna i spacerowa), Lutynia (ul. Wiśniowa), Miękinia (ul. Świerkowa), Żurawinie (ul. Słoneczna i Kasztanowa)

2010

998 101,00 zł

25.

Budowa drogi w Strefie aktywności Gospodarczej Źródła - Błonie

2009/2010

1 503 792,00 zł

26.

Przebudowa chodnika w Lubiatowie

2010

131 605,00

27.

Przebudowa chodnika w Brzezinie – ul. Kopernika

2010

362 550,00

28.

Przebudowa chodnika w Gosławicach

2010

109 333,00 zł

29.

Przebudowa chodnika w Głosce

2010

29 890,00 zł

30.

Prace w zakresie PT dróg gminnych

2010

7 320,00 zł

31.

Przebudowa drogi w miejscowości Warżyna

2010

62 991,00 zł

32.

Przebudowa ul. Długiej we Wróblowicach

2010

43 093,00 zł

33.

Przebudowa dróg gruntowych w miejscowości Kokorycze i Miękinia

2010/2011

151 000,00 zł

34.

Wykup nieruchomości

2010

18 084,00 zł

35.

Budowa infrastruktury wspierającej tworzenie i rozwój przedsiębiorstw na terenie gminy

2010

12 416,00 zł

36.

Zakup sprzętu komputerowego

2010

84 517,00 zł

37.

Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Lutynia

2010

515 000,00 zł

38.

Budowa placu zabaw w Pisarzowicach w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”

2010

154 242,00 zł

39.

Budowa placu zabaw w Miękini w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”

2010

156 172,00 zł

40.

Zakup i montaż wiat przystankowych oraz utwardzenie terenu pod wiatami kostka betonową – SP w Miękini

2010

17 605,00 zł

41.

Zakup odśnieżarki dla SP w Miękini

2010

7 885,00 zł

42.

Zakup sprzętu sportowego do hali sportowej w Miękini

2010

15 600,00 zł

43.

Instalacja monitoringu na hali sportowej w Miękini

2010

23 492,00 zł

44.

Budowa placów zabaw na terenie gminy w Błonicach, Głosce, Kadłubiu i Wilkostowie

2010

99 650,00 zł

45.

Budowa zbiornika małej retencji w Błonie II

2010

19 685,00 zł

46.

Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego na zadanie: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej aglomeracji Wrocław w części gminy Miękinia

2010

350 000,00 zł

47.

Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego na zadanie: „Zapewnienie dostaw wody i odbioru ścieków na terenie gminy Miękinia”

2010

1 950 000,00 zł

48.

Dotacja inwestycyjna dla SOK w Miękini na wykonanie infrastruktury i malej architektury przy modernizowanym GOK w Miękini

2010

365 000,00 zł

49.

Dotacja inwestycyjna dla SOK w Miękini na zadanie: „Przebudowa adaptacja obiektu na Gminny Ośrodek Kultury w Miękini”

2010

186 434,00 zł

50.

Dotacja inwestycyjna dla SOK w Miękini na zadanie: „Informatyzacja Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini”

2010

793,00 zł

51.

Budowa boiska sportowego w Wilkszynie – dokumentacja projektowa

2010

3 000,00 zł

52.

Budowa boiska wielofunkcyjnego

w Mrozowie

2010

380 771,00

53.

Doposażenie w infrastrukturę sportowa i sanitarna hali sportowej przy ZS w Miękini

2010

69 634,00

5Razem

13 364 028,00 zł
Informacja dla osób niesłyszącychCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejSystem Informacji Przestrzennejgov.pl
design by fast4net

Płatności online