Oficjalny portal Gminy Miękinia

Wyszukiwarka

BIP
RSS
FaceBook
English
Wersja polska
Wersja kontrastowa


Strona główna
Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Otwórz się na
zdrowy klimat

Menu
Czy wiesz, że... ?
Kwiatowe ogródki
Cechą charakterystyczną wsi Łowęcice są bogate i barwne kwiatowe ogródki przydomowe, które niemal zasłaniają elewacje frontowe niskich domów mieszkalnych.
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Wykaz zadań inwestycyjnych
Jesteś tutaj:  ›› Inwestycje ›› Wykaz zadań inwestycyjnych
Data dodania: 7 lutego 2018
Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2017 roku
Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Rok          rozp./zak. Wartość zadania w zł
1. Zakup i montaż wiat przystankowych do obsługi komunikacji zbiorowej 2017 25 737,26 zł
2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 336 w zakresie budowy chodnika od m. Pisarzowice do m. brzezinka średzka 2017 19 680,00 zł
3. Przebudowa publicznych dróg powiatowych nr 2052D, 2054D, 2057D relacji Brzezinka Średzka – Gosławice – Prężyce – Lenartowice - Księginice 2017 154 952,33 zł
4. Przebudowa drogi powiatowej 2057D Księginice - Warzyna 2017 3 976,80 zł
5. Przebudowa dróg powiatowych w Mrozowie i Brzezinie 2017 289 777,56 zł
6. Przebudowa dróg gminnych 2017 2 904 842,86 zł
7. Dokumentacji techniczna w zakresie dróg gminnych 2017 321 263,70 zł
8. Budowa parkingów P&R w Miękini, Mrozowie, Brzezince średzkiej i Księginicach 2017 99 996,07 zł
9. Budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem i infrastruktura towarzyszącą do kompleksu szkolno – przedszkolnego w Lutyni 2017 891 472,15 zł
10. Wykup nieruchomości 2017 32 738,30 zł
11. Budowa infrastruktury wspierającej tworzenie i rozwój przedsiębiorstw na terenie gminy 2017 1 202 459,00 zł
12. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Błonie, Źródła i Miękinia (branża drogowa, energetyczna i sanitarna) 2017 115 620,00 zł
13. Budowa Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Żłobka w Lutyni wraz z infrastrukturą towarzysząca 2017 12 384 378,17 zł
14. Zakup alkomatu dla posterunku policji w Miękini 2017 5 412,00 zł
15. Dotacja inwestycyjna dla OSP Głoska – zakup torby ratownictwa medycznego 2017 3 400,00 zł
16. Modernizacja systemu teleinformatycznego w UG 2017 49 911,72 zł
17. Rozbudowa oświetlenia ulicznego 2017 988 799,40 zł
18. Budowa szkoły podstawowej w Pisarzowicach 2017 567 560,00 zł
19. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy 2017 1 004 957,19 zł
20. Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym i infrastruktura towarzysząca przy ul. Szkolnej w Pisarzowicach 2017 155 090,64 zł
21. Budowa i doposażenie miejsc rekreacyjno – wypoczynkowych (place zabaw, boiska sportowe, siłownie zewnętrzne) 2017 124 090,41 zł
22. Dotacja celowa dla OSP w Lutynia zakup wentylatora oddymiającego z aparatem do wytwarzania mgły wodnej 2017 18 000,00 zł
23. Pomoc finansowa dla powiatu Chojnickiego na usuwanie skutków nawałnicy 2017 10 000,00 zł
24. Zakup e-tablicy do SP w Lutyni 2017 6 396,00 zł
25. Zakup pieca konwekcyjno – parowego do stołówki w Przedszkolu Publicznym w Miękini 2017 66 531,24 zł
26. Zakup i montaż klimatyzatora w kuchni przedszkola w Miękini 2017 11 598,90 zł
27. Zakup obieraczki do ziemniaków 2017 7 468,56 zł
28. Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego na zadanie z zakresu modernizacji i rozbudowy infrastruktury wodno – ściekowej na terenie gminy 2017 2 600 000,00 zł
29. Dotacja inwestycyjna dla GOK na zakup i montaż pieca co do biblioteki w Mrozowie 2017 15 000,00 zł
30. Budowa systemów automatycznego nawadniania boisk sportowych w Białkowie i Miękini oraz zakup i montaż bramek na boisko wielofunkcyjne w Księginicach 2017 76 014,00 zł
31. Doposażenie placów zabaw na terenie gminy 2017 72 804,93 zł
Razem 24 229 929,19 złInformacja dla osób niesłyszącychCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejSystem Informacji Przestrzennejgov.pl
design by fast4net

Płatności online