Oficjalny portal Gminy Miękinia

Wyszukiwarka

BIP
RSS
FaceBook
English
Wersja polska
Wersja kontrastowa


Strona główna
Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Otwórz się na
zdrowy klimat

Menu
Czy wiesz, że... ?
Czarny Krzysztof
Z historią wsi Brzeziny wiąże się podanie o groźnym rycerzu rabusiu, "Czarnym Krzysztofie", działającym w okolicach Brzeziny. Był on postrachem okolicznych dworów, podróżnych i gospodarzy. Przypisano mu wiele morderstw i rozbojów. W 1512 roku został pojmany, odwieziony do Legnicy i tam powieszony.
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Wykaz zadań inwestycyjnych
Jesteś tutaj:  ›› Inwestycje ›› Wykaz zadań inwestycyjnych
Data dodania: 7 lutego 2018
Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2016 roku
Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Rok          rozp./zak. Wartość zadania w zł
1. Zakup i montaż wiat przystankowych do obsługi komunikacji zbiorowej 2016 26 200,85 zł
2. Projekt Edukacja i partnerstwo bez barier w ramach RPO WD 2016 29 213,73
3. Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na realizacje zadań z zakresu infrastruktury drogowej: „Przebudowa publicznej drogi powiatowej nr 2058D w m. Mrozów i nr 2056D relacji Mrozów – Wojnowice - Wilkostów 2016 906 536,58 zł
4. Przebudowa dróg gminnych 2016 2 791 098,76 zł
5. Dokumentacji techniczna w zakresie dróg gminnych 2016 294 547,80 zł
6. Budowa infrastruktury wspierającej tworzenie i rozwój przedsiębiorstw na terenie gminy 2016 251 031,74
7. Przebudowa publicznych dróg gminnych wraz z infrastruktura towarzyszącą w miejscowości Wilkszyn 2016 4 728 876,44 zł
8. Wykup nieruchomości 2016 127 120,62 zł
9. Modernizacja budynku komunalnego na cele usługowo – mieszkalne przy
 ul. Kościuszki 18 w Miękini
2016 63 420,00 zł
10. Budowa Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Żłobka w Lutyni wraz z infrastrukturą towarzysząca 2016 1 823 586,00 zł
11. Modernizacja budynku na cele usługowo – oświatowe w Pisarzowicach 2016 602 929,65 zł
12. Modernizacja systemu teleinformatycznego w UG 2016 60 706,14 zł
13. Rozbudowa oświetlenia ulicznego 2016 146 498,34 zł
14. Dotacja inwestycyjna dla GOK na zadanie: Adaptacja pomieszczeń GOK na cele biurowe 2016 34 160,86 zł
15. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy 2016 20 530,00 zł
16. Budowa kompleksu boisk sportowych w Miękini 2016 34 624,50 zł
17. Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym i infrastruktura towarzysząca przy ul. Szkolnej w Pisarzowicach 2016 155 090,64 zł
18. Budowa i doposażenie miejsc rekreacyjno – wypoczynkowych (place zabaw, boiska sportowe, siłownie zewnętrzne) 2016 234 246,80 zł
19. Pomoc finansowa dla gminy Złotoryja na likwidacje skutków pożaru komunalnego budynku wielorodzinnego w Nowej Ziemi 2016 10 000,00 zł
20. Dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP w Środzie Śląskiej 2016 14 120,17 zł
21. Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla KP PSP w Środzie Śląskiej 2016 50 000,00 zł
22. Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Miękinia 2016 193 377,00 zł
23. Wykonanie i montaż szaf w sali „Radosna Szkoła” 2016 22 346,95 zł
24. Wykonanie klimatyzacji w salach dydaktycznych przedszkola w Miękini 2016 11 498,04 zł
25. Zakup kserokopiarki 2016 10 452,54 zł
26. Zakup oprogramowania edukacyjnego „Segreguj śmieci” 2016 6 519,00 zł
27. Zakup kaskadowego kwietnika 2016 6 274,23 zł
28. Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Leśnej, Sosnowej, Górnej, Letniej, Wiosennej i Jodłowej w Miękini 2016 274 953,71 zł
29. Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego na zadanie „Budowa hydroforni w Wilkszynie” 2016 1 500 000,00 zł
30. Dotacja inwestycyjna dla GOK na zadanie: zakup pieca CO do świetlicy wiejskiej w Brzezince Średzkiej 2016 12 000,00 zł
31. Budowa piłko-chwytów na terenie boisk sportowych gminy 2016 22 755,00 zł
32. Dotacja inwestycyjna dla GOK na zadanie: zakup i montaż wyposażenia siłowni zewnętrznej przy boisku wielofunkcyjnym we Wróblowicach 2016 14 999,85 zł
Razem 14 479 715,94 zł
 
 


Informacja dla osób niesłyszącychCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejSystem Informacji Przestrzennejgov.pl
design by fast4net

Płatności online