Oficjalny portal Gminy Miękinia

Wyszukiwarka

BIP
RSS
FaceBook
English
Wersja polska
Wersja kontrastowa


Strona główna
Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Otwórz się na
zdrowy klimat

Menu
Czy wiesz, że... ?
Król pruski Fryderyk Wielki
W czasie wojen śląskich król pruski Fryderyk Wielki dwukrotnie zatrzymał się w Gałowie, w 1754 i w 1787 roku, gdzie obserwował manewry pruskiej armii. W grudniu 1757 roku, przed bitwą pod Lutynią, pomiędzy Gałowem a Małym Gałowem, stacjonowały wojska austriackie. Historia Gałowa związana jest z rodami von Seidlitzów i von Roederów, których herby rycerskie widnieją na elewacji pałacu i na dawnym spichlerzu. W obrębie murów otaczających kościół, wydzielono miejsce na małą nekropolię rodu Roederów, których granitowe płyty nagrobne zachowały się do dnia dzisiejszego.
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Wykaz zadań inwestycyjnych
Jesteś tutaj:  ›› Inwestycje ›› Wykaz zadań inwestycyjnych
Data dodania: 30 marca 2015
Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2015 roku

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Rok rozp./zak.

Wartość zadania w zł

1.

Zakup i montaż wiat przystankowych do obsługi komunikacji zbiorowej

2015

15 000,00 zł

2.

Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na realizacje zadań z zakresu infrastruktury drogowej

2015

100 000,00 zł

3.

Przebudowa dróg gminnych

2015

1 505 880,54 zł

4.

Dokumentacji techniczna w zakresie dróg gminnych

2015

406 052,15 zł

5.

Budowa publicznej drogi gminnej Krepice – Lutynia – etap II

2015

5 724 073,75 zł

6.

Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego w związku z budową sieci szkieletowej szerokopasmowego Internetu na Dolnym Śląsku

2015

54 483,00 zł

7.

Wykup nieruchomości

2015

990 000,00 zł

8.

Modernizacja budynku komunalnego na cele usługowo – mieszkalne przy

ul. Kościuszki 18 w Miękini

2015

425 912,50 zł

9.

Adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej w Mrozowie na cele socjalne

2015

450 000,00 zł

10.

Modernizacja budynku na cele usługowo – oświatowe w Pisarzowicach

2015

900 000,00 zł

11.

Modernizacja systemu teleinformatycznego w UG

2015

60 000,00 zł

12.

Montaż urządzeń klimatyzacyjnych w UG

2015

60 000,00 zł

13.

Wykonanie pomieszczeń na potrzeby biblioteki szkolnej w SP Miękinia

2015

20 000,00 zł

14.

Wykonanie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego przy SP w Miękini

2015

40 000,00 zł

15.

Zamian systemu ogrzewania obiektu hali sportowej z olejowego na gzowe

2015

2 000,00 zł

16.

Zakup kserokopiarki – sekretariat szkoły

2015

12 000,00 zł

17.

Budowa Zespołu Szkół w Lutyni

2015

50 000,00 zł

18.

Budowa i doposażenie miejsc rekreacyjno – wypoczynkowych (place zabaw, boiska sportowe, siłownie zewnętrzne)

2015

73 790,00 zł

19.

Budowa PSZOK z ekologicznym centrum edukacji w Miękini przy ul. Wrocławskiej

2015

490 033,38 zł

20.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego

2015

100 000,00 zł

21.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i deszczowej – I etap na terenie gminy Miękinia

2015

5 000 000,00 zł

22.

Dokumentacja techniczna – budowa targowiska w Miękini i Wilkszynie

2015

20 000,00 zł

23.

Dotacja inwestycyjna dla GOK na zadanie: Adaptacja pomieszczeń GOK w Miękini na cele biurowe

2015

50 000,00 zł

24.

Dokumentacja techniczna rozbudowa SOK w Miękini

2015

50 000,00 zł

25.

Dokumentacja techniczna – budowa świetlicy wiejskiej wraz z biblioteką

w Wilkszynie

2015

50 000,00 zł

26.

Budowa budynku szatniowo – sanitarnego na terenie gminnego boiska

sportowego w Łowęcicach

2015

85 000,00 zł

27.

Budowa budynku szatniowo – sanitarnego na terenie gminnego boiska

sportowego w Lenartowicach

2015

230 000,00 zł

28.

Budowa ogrodzeń boisk do piłki nożnej na terenie gminy

2015

120 000,00 zł

29.

Budowa sali sportowej w Pisarzowicach - factoring

2015

155 090,64 zł

30.

Modernizacja świetlicy wiejskiej

w Brzezince Średzkiej

2015

60 000,00 zł

Razem

17 299 345,96 zł
Informacja dla osób niesłyszącychCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejSystem Informacji Przestrzennejgov.pl
design by fast4net

Płatności online