Oficjalny portal Gminy Miękinia

Wyszukiwarka

BIP
RSS
FaceBook
English
Wersja polska
Wersja kontrastowa


Strona główna
Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Otwórz się na
zdrowy klimat

Menu
Czy wiesz, że... ?
Muzeum bitwy lutyńskiej
Wnętrza muzeum bitwy lutyńskiej zostały urządzone tak, by ekspozycja była czytelna i pełniła funkcje dydaktyczne. W naj­większej sali umieszczono makietę bitwy pod Lutynią, wykonaną przez wrocławską firmę Kunze i Brinke. W mniejszych salach ­umieszczono kopie dokumentów, oręż i umundurowania z epoki, prezentowane na woskowych figurach żołnierzy. Urządzono także bibliotekę i czytelnię. Z okazji otwarcia muzeum Towarzystwo wydało 12 kart pocztowych z motywami bitwy. Przed 1945 rokiem diorama została wywieziona do Niemiec, obecnie znajduje się w Bawarskim Muzeum Armii na zamku w Ingolstadt.
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Wykaz zadań inwestycyjnych
Jesteś tutaj:  ›› Inwestycje ›› Wykaz zadań inwestycyjnych
Data dodania: 26 listopada 2012
Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2012 roku

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Rok rozp./zak.

Wartość zadania w zł

1.

Zakup i montaż przystanków komunikacji samochodowej na terenie gminy

2012

7 881,00 zł

2.

Przebudowa chodnika w miejscowości Pisarzowice w ciągu drogi wojewódzkiej

nr 336 – zadanie przejęte od UM we Wrocławiu

2012

537 746,00 zł

3.

Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego – „Przebudowa chodnika

w miejscowości Pisarzowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 336”

2012

268 873,00 zł

4.

Pomoc finansowa dla Powiatu średzkiego na realizację zadań z zakresu infrastruktury drogowej

2012

46 125,00 zł

5.

Realizacja zadań powierzonych przez Powiat Średzki w zakresie budowy infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miękinia

2012

49 815,00 zł

6.

Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego – dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Ratyń – Gałów w ramach NPPDL 2012-2015

2012

563 383,00 zł

7.

Prace w zakresie PT dróg gminnych

2012

62 305,00 zł

8.

Wilkszyn – Miłoszyn droga dojazdowa do gruntów rolnych

2012

15 899,00 zł

9.

Przebudowa ulicy Szkolnej w Pisarzowicach

2012

285 523,00 zł

10.

Powierzchniowe utrwalenie dróg gminnych

2012/2018

181 530,00 zł

11.

Modernizacja dróg gminnych w technologii stabilizacji nawierzchni

2012/2018

72 396,00 zł

12.

Przebudowa dróg gminnych

2012

92 898,00 zł

13.

Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego w związku z budową sieci szkieletowej szerokopasmowego Internetu na Dolnym Śląsku

2012/2015

10 367,00 zł

14.

Wykup nieruchomości

2012

36 539,00 zł

15.

Modernizacja budynku komunalnego na cele usługowo - mieszkalne

2012

44 340,00 zł

16.

Przebudowa kotłowni stałopalnej na gazową w Urzędzie Gminy Miękinia

2012

2 576,00 zł

17.

Modernizacja systemu teleinformatycznego UG

2012

77 285,00 zł

18.

Dotacja inwestycyjna dla OSP w Lutyni na „Zakup samochodu operacyjno – ratowniczego”

2012

130 000,00 zł

19.

Dotacja z BGM na „Zakup łodzi aluminiowej z silnikiem zaburtowym na przyczepie podłodziowej dla OSP w Lutyni

2012

39 400,00 zł

20.

„Cyfrowa szkoła” – zakupy inwestycyjne

2012

54 674,00 zł

21.

Budowa Publicznego Przedszkola i Żłobka wraz z wyposażeniem w Pisarzowicach

2012

2 894 624,00 zł

22.

Zakup kserokopiarki

2012

4 428,00 zł

23.

Zakup urządzeń kuchennych

2012

31 449,00 zł

24.

Zakup kserokopiarki do gimnazjum w Miękini

2012

10 135,00 zł

25.

Budowa Zespołu Szkół w Lutyni

2012

29 183,00 zł

26.

Budowa placów zabaw jako miejsc rekreacyjno – wypoczynkowych dla alternatywnego spędzania czasu wolnego

2012

119 055,00 zł

27.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego

2011/2015

3 178,00 zł

28.

Wniesienie wkładu do jednoosobowej spółki gminy ARGM sp. z o.o.

2012

60 000,00 zł

29.

Źródła – Błonie – budowa południowego łącznika (sieć wodociągowa)

2012

200 000,00 zł

30.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i deszczowej – I etap na terenie Gminy Miękinia

2011/2018

1 050 000,00 zł

31.

Budowa sieci kanalizacyjnej łącznik – pompownia główna – ul. Gwizdanowska (zlewnia)

2012/2013

1 200 000,00 zł

32.

Modernizacja świetlicy wiejskiej

w Radakowicach

2012

29 600,00 zł

33.

Doposażenie świetlic wiejskich w Mrozowie i Krępicach

2012

20 910,00 zł

34.

Budowa boiska wielofunkcyjnego

w Pisarzowicach

2012

382 406,00 zł

35.

Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym na terenie gminy

2011/2015

235 937,00 zł

36.

Budowa zespołu boisk – ORLIK 2012 w Wilkszynie

2012

1 153 027,00

37.

Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzysząca przy ul. Szkolnej w Pisarzowicach

2011/2012

3 845 152,00

Razem

13 848 639,00 zł
Informacja dla osób niesłyszącychCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejSystem Informacji Przestrzennejgov.pl
design by fast4net

Płatności online