Oficjalny portal Gminy Miękinia

Wyszukiwarka

BIP
RSS
FaceBook
English
Wersja polska
Wersja kontrastowa


Strona główna
Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Otwórz się na
zdrowy klimat

Menu
Czy wiesz, że... ?
Emil May
W 1850 roku urodził się w Gosławicach Emil May, budowniczy kanału Odra-Hawela i kanału Noteć-Warta.
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Wykaz zadań inwestycyjnych
Jesteś tutaj:  ›› Inwestycje ›› Wykaz zadań inwestycyjnych
Data dodania: 9 lutego 2018
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 roku
Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Rok          rozp./zak. Wartość zadania w zł
1. Zakup i montaż wiat przystankowych do obsługi komunikacji zbiorowej 2018 27 000,00 zł
2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 336  
w zakresie budowy chodnika od m. Pisarzowice do m. brzezinka średzka
2018  
380 000,00 zł
3. Przebudowa publicznych dróg powiatowych nr 2052D, 2054D, 2057D relacji Brzezinka Średzka – Gosławice – Prężyce – Lenartowice - Księginice 2018  
1 600 000,00 zł
4. Przebudowa drogi powiatowej 2057D Księginice - Warzyna 2018  
475 015,72 zł
5. Budowa i przebudowa zbiorników małej retencji na terenie gminy 2018  
270 650,84 zł
6. Przebudowa dróg gminnych 2018  
2 963 005,28 zł
7. Dokumentacji techniczna w zakresie dróg gminnych 2018  
180 000,00 zł
8. Budowa parkingów P&R w Miękini, Mrozowie, Brzezince średzkiej i Księginicach 2018  
2 950 000,00 zł
9. Budowa kompleksu boisk sportowych w Miękini 2018 735 000,00 zł
10. Wykup nieruchomości 2018 204 000,00 zł
11. Przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1606D w Lutyni 2018  100 000,00 zł
12. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Błonie, Źródła i Miękinia (branża drogowa, energetyczna i sanitarna) 2018 5 007 733,18 zł
13. Budowa Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Żłobka w Lutyni wraz z infrastrukturą towarzysząca 2018
2018
8 500 000,00 zł
14. Budowa placów zabaw/miejsc rekreacja na terenie gminy 2018 314 317,12 zł
15. Budowa skrzyżowania gminnej drogi dojazdowej do terenów LSSE z droga krajową nr 94 2018 2 500 000,00 zł
16. Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzysząca w strefie aktywności gospodarczej Kadłub - Źródła  
2018
 
9 000 000,00 zł
17. Modernizacja systemu teleinformatycznego w UG 2018 50 000,00 zł
18. Rozbudowa oświetlenia ulicznego 2018 1 000 000,00 zł
19. Budowa szkoły podstawowej w Pisarzowicach 2018 4 800 000,00 zł
20. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy 2018 521 958,54 zł
21. Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym i infrastruktura towarzysząca przy ul. Szkolnej w Pisarzowicach 2018 155 090,64 zł
22. Budowa i doposażenie miejsc rekreacyjno – wypoczynkowych (place zabaw, boiska sportowe, siłownie zewnętrzne) 2018 74 000,00 zł
23. Zakup wyposażenia do kuchni 2018 18 000,00 zł
24. Dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP w Środzie Śląskiej 2018 8 000,00 zł
25. Wykonanie dokumentacji technicznej – budowa żłobka w Wilkszynie i Miękini 2018 80 000,00 zł
26. Dotacja dla mieszkańców na dofinansowanie kosztów zmiany ogrzewania 2018 100 000,00 zł
27. Dotacja inwestycyjna dla GOK: zakup i montaż pieca gazowego w świetlicy w Brzezinie 2018 16 000,00 zł
28. Dotacja inwestycyjna dla GOK: zakup ekranu projekcyjnego 2018 10 000,00 zł
Razem 42 039 771,32 zł  Informacja dla osób niesłyszącychCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejSystem Informacji Przestrzennejgov.pl
design by fast4net

Płatności online