Aktualności - Solidarni z Ukrai - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Aktualności

Solidarni z Ukrainą

28 lutego 2022
Za nami bardzo pracowity weekend. Dziękujemy wszystkim, którzy pomagali i wciąż chcą pomagać mieszkańcom Ukrainy.
W ostatnich dniach udało nam się:

• utworzyć Komitet Solidarności z Ukrainą, pod przewodnictwem wójta gminy Miękinia Jana Mariana Grzegorczyna, w którego skład wchodzą samorządowcy, przedstawiciele biznesu, OSP, GOPS, SOK, księża, sołtysi oraz Kolegium Europy Wschodniej;

• uruchomić Główny Punkt Informacyjny przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, w którym zbieramy informacje o osobach potrzebujących i wszelkich oferowanych formach pomocy

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
71 317 85 56
664 977 738


Wszystkie osoby z Ukrainy, które przyjechały bezpośrednio do rodzin i znajomych mieszkających na terenie gminy również prosimy o kontakt z Głównym Punktem Informacyjnym w Miękini – ułatwi nam to pomoc w dłuższym okresie.

• zorganizować grupę tłumaczy;

• zorganizować bazę pomocy medycznej – lekarze, położna, pielęgniarka - gotowi do natychmiastowej pomocy; zorganizować wsparcie psychologiczno-terapeutyczne;

• zorganizować pomoc prawną prawników Urzędu Gminy i jednostek podległych;

• stworzyć bazę podmiotów, firm i osób prywatnych oferujących pomoc;

• członkowie Komitetu są po rozmowach ze środowiskiem biznesu, które oferuje wsparcie finansowe, zatrudnienie, pomoc rzeczową, transport;

• jesteśmy również po rozmowach z prywatnymi podmiotami oświatowymi w zakresie pomocy edukacyjnej, sportowej, kulturalnej;

• na terenie gminy są przygotowane lokale mieszkalne dla osób z Ukrainy, bardzo pomagają nam również mieszkańcy gminy, którzy wyrażają gotowość do przyjęcia rodzin pod swój dach;

• w pomoc zaangażowało się mnóstwo osób i środowisk - mieszkańcy, harcerze, strażacy, Miękiński Uniwersytet Trzeciego Wieku, UKS Gminy Miękinia, sołectwa, firmy, księża i wiele wiele innych, za co serdecznie dziękujemy;

• Rada Gminy Miękinia na poniedziałkowej sesji (28 lutego) podjęła uchwałę o solidarności z narodem ukraińskim zatwierdzając jednocześnie rozdysponowanie środków z Rezerwy kryzysowej do wysokości 100 tys. zł;

• uruchamiamy możliwość przekazywania darowizn na konto Gminy Miękinia
Wpłaty można dokonać na poniższy nr rachunku bankowego:
07 1090 2444 0000 0001 4715 0939 z dopiskiem „Pomoc dla Ukrainy

Liczba odwiedzin: 911

Stopka

Płatności online
Zamknij