Projekty dofinansowane ze środków ze - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych
{n_title2}

Rozwińmy skrzydła – edukacja przedszkolna w Gminie Miękinia

Data rozpoczęcia: 1 lipca 2010
Koszt całkowity: 812 823,89 PLN
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Montaż finansowy:
Dofinansowanie z UE - 690 900,31 PLN
Budżet państwa - 40 641,19 PLN
Budżet Gminy Miękinia - 81 282,39 PLN
Opis:
W ramach wdrożenia projektu uruchomione zostały dwa oddziały przedszkolne, w Przedszkolu Publicznym w Miękini, dla dzieci w wieku 3-5 lat - 50 osób. W poszczególnych grupach, realizowane były autorskie programy zajęć, zgodne z obowiązującą podstawą programową, z naciskiem na zajęcia manualne i ruchowe. Ponadto dzieci miały zapewnione zajęcia z języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej oraz zajęcia z rytmik. Zrealizowany został również cykl zajęć edukacyjnych o różnym charakterze min. zajęcia z zakresu nauk ścisłych, edukacji ekologicznej, edukacji kulturalnej min. wyjazdy do teatru czy muzeum. Wszystkie zajęcia były prowadzone tak aby dzieci dostawały wiedzę o takiej samej jakości i treści niezależnie od płci, co jest zgodne z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. Podczas pobyty w przedszkolu dzieci miały zapewnione całodzienne wyżywienie i ubezpieczenie. W założeniach projektu były również warsztaty dla rodziców min. „Jak rozmawiać z dzieckiem”, czy „Symptomy przemocy wobec dzieci”. Udział w warsztatach podniósł poziom wiedzy rodziców na temat kształtowania postawy i świata ich dziecka. Udział w projekcie zaróno dla dzieci jak i dorosłych był bezpłatny.

Liczba odwiedzin: 4663

Stopka

Płatności online
Zamknij