Oficjalny portal Gminy Miękinia

Wyszukiwarka

BIP
RSS
FaceBook
English
Wersja polska
Wersja kontrastowa


Strona główna
Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Otwórz się na
zdrowy klimat

Menu
Czy wiesz, że... ?
Rzeka Odra
Przez obszar gminy przepływa rzeka Odra na odcinku od 269,5 do 288 km jej biegu. Rzeka jest naturalną, północną granicą gminy. Pozostałe rzeki są lewostronnymi dopływami Odry i są to: rzeka Bystrzyca, Strzegomka, Jeziorka, Czarna Struga (Nowy Rów), Brzezinka (Zdrojek) i Karczycki Potok. Pozostałe cieki wodne to w zasadzie rowy melioracyjne.
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Aktualności gminne
Jesteś tutaj:  ›› Gmina ›› Aktualności gminne
Data dodania: 2 stycznia 2018
Rekordowy budżet Gminy Miękinia – wszyscy za! 42 mln zł na inwestycje

29 grudnia 2017 r. radni gminy Miękinia jednogłośnie uchwalili budżet Gminy na nowy rok kalendarzowy.
Tegoroczny budżet Gminy zaplanowano na poziomie 101.776.820,00 zł pod względem wydatków przy dochodach szacowanych na 87.674.385,00 zł. W 2018 roku Gmina Miękinia przeznaczy na inwestycje ponad 42 mln zł. To dwa razy więcej niż w roku ubiegłym.
Wśród zaplanowanych inwestycji znajdą się m.in.
• przebudowa DK 94 w zakresie budowy skrzyżowania gminnej drogi dojazdowej do terenów LSSE - Podstrefa Miękinia z DK 94 w miejscowości Źródła,
• budowa drogi gminnej wraz infrastrukturą towarzyszącą w strefie aktywności gospodarczej Kadłub – Źródła,
• uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Miękinia - w miejscowości Błonie, Źródła i Miękinia (branża drogowa, energetyczna, sanitarna),
• budowa i przebudowa zbiorników małej retencji,
• przebudowa publicznych dróg powiatowych nr 2052D, 2054D i 2057D relacji Brzezinka Średzka- Gosławice-Prężyce-Lenartowice-Księginice,
• przebudowa drogi powiatowej 2057D Księginice- Warżyna,
• kontynuacja budowy parkingów „P&R” w Miękini, Mrozowie, Księginicach i Brzezince Średzkiej,
• rozbudowa szkoły podstawowej w Pisarzowicach,
• kontynuacja budowy kompleksu szkolno-przedszkolnego w Lutyni,
• modernizacja systemu teleinformatycznego UG,
• przebudowa dróg gminnych,
• budowa oświetlenia ulicznego,
• budowa chodnika od Pisarzowic do Brzezinki Średzkiej przy drodze wojewódzkiej nr 336,
• budowa i doposażenie miejsc rekreacji.
Większość inwestycji będzie wspierana przez pozyskane środki zewnętrzne z funduszy unijnych i programów krajowych na łączną kwotę ponad 19 mln zł.Informacja dla osób niesłyszącychCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejWiadomości MiękiniSystem Informacji PrzestrzennejAgencja Rozwoju Komunalnego Gminy Miękinia
design by fast4net

Płatności online