Strona główna
Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia
Wersja kontrastowa
English
Wersja polska
BIP
RSS


Gospodarka Odpadami
FaceBook
Zakład Usług Komunalnych
Piłka halowa


Czy wiesz, że... ?
Król pruski Fryderyk Wielki
W czasie wojen śląskich król pruski Fryderyk Wielki dwukrotnie zatrzymał się w Gałowie, w 1754 i w 1787 roku, gdzie obserwował manewry pruskiej armii. W grudniu 1757 roku, przed bitwą pod Lutynią, pomiędzy Gałowem a Małym Gałowem, stacjonowały wojska austriackie. Historia Gałowa związana jest z rodami von Seidlitzów i von Roederów, których herby rycerskie widnieją na elewacji pałacu i na dawnym spichlerzu. W obrębie murów otaczających kościół, wydzielono miejsce na małą nekropolię rodu Roederów, których granitowe płyty nagrobne zachowały się do dnia dzisiejszego.
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Aktualności gminne
Jesteś tutaj:  ›› Gmina ›› Aktualności gminne
Data dodania: 2 stycznia 2018
Rekordowy budżet Gminy Miękinia – wszyscy za! 42 mln zł na inwestycje

29 grudnia 2017 r. radni gminy Miękinia jednogłośnie uchwalili budżet Gminy na nowy rok kalendarzowy.
Tegoroczny budżet Gminy zaplanowano na poziomie 101.776.820,00 zł pod względem wydatków przy dochodach szacowanych na 87.674.385,00 zł. W 2018 roku Gmina Miękinia przeznaczy na inwestycje ponad 42 mln zł. To dwa razy więcej niż w roku ubiegłym.
Wśród zaplanowanych inwestycji znajdą się m.in.
• przebudowa DK 94 w zakresie budowy skrzyżowania gminnej drogi dojazdowej do terenów LSSE - Podstrefa Miękinia z DK 94 w miejscowości Źródła,
• budowa drogi gminnej wraz infrastrukturą towarzyszącą w strefie aktywności gospodarczej Kadłub – Źródła,
• uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Miękinia - w miejscowości Błonie, Źródła i Miękinia (branża drogowa, energetyczna, sanitarna),
• budowa i przebudowa zbiorników małej retencji,
• przebudowa publicznych dróg powiatowych nr 2052D, 2054D i 2057D relacji Brzezinka Średzka- Gosławice-Prężyce-Lenartowice-Księginice,
• przebudowa drogi powiatowej 2057D Księginice- Warżyna,
• kontynuacja budowy parkingów „P&R” w Miękini, Mrozowie, Księginicach i Brzezince Średzkiej,
• rozbudowa szkoły podstawowej w Pisarzowicach,
• kontynuacja budowy kompleksu szkolno-przedszkolnego w Lutyni,
• modernizacja systemu teleinformatycznego UG,
• przebudowa dróg gminnych,
• budowa oświetlenia ulicznego,
• budowa chodnika od Pisarzowic do Brzezinki Średzkiej przy drodze wojewódzkiej nr 336,
• budowa i doposażenie miejsc rekreacji.
Większość inwestycji będzie wspierana przez pozyskane środki zewnętrzne z funduszy unijnych i programów krajowych na łączną kwotę ponad 19 mln zł.Informacja dla osób niesłyszącycheplatnosci - linkCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejWiadomości MiękiniSystem Informacji PrzestrzennejAgencja Rozwoju Komunalnego Gminy Miękinia
design by fast4net

Płatności online