Aktualności - Rekordowa dotacja na ws - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Aktualności

Rekordowa dotacja na wsparcie stref przemysłowych

29 maja 2023
Gmina Miękinia rozpoczęła działania związane z realizacją inwestycji na polepszenie warunków funkcjonowania i rozwój stref przemysłowych, na które pozyskała rekordowe dofinansowanie w łącznej wysokości 262 621 153 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
Przyznana dotacja dotyczy dwóch zadań:
• Poprawa warunków obsługi i rozwoju strefy przemysłowej Wróblowice-Krępice w gminie Miękinia – dofinansowanie w wysokości 17 621 152,64 zł
• Stworzenie warunków dla rozwoju Podstrefy Miękinia w ramach Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – dofinansowanie w wysokości 245 000 000,00 zł
Podobno najtrudniejszy jest pierwszy krok, zwłaszcza gdy w grę wchodzą tak duże pieniądze. Dzisiaj mogę z lekką ulgą przyznać, że ogłosiliśmy postępowanie przetargowe na zadanie „Poprawa warunków obsługi i rozwoju strefy przemysłowej Wróblowice-Krępice w gminie Miękinia”. Do 7 czerwca br. czekamy na oferty wykonawców – przyznaje Jan Marian Grzegorczyn, burmistrz Miękini.
Zadanie obejmuje wykonanie obwodnicy Krępic jako głównego systemu komunikacji drogowej, zapewniającego poprawę warunków obsługi i rozwoju istniejącej strefy przemysłowej. Na całym odcinku wykonana zostanie sieć sanitarna, wodociągowa (zapewniająca dostawy wody do obszarów aktywności gospodarczej w miejscowości Krępice na cele produkcyjne, socjalno-bytowe i ochrony przeciwpożarowej zewnętrznej), oświetlenie drogowe, kanał teletechniczny oraz miejscowo odwodnienie drogi. W ramach zadania wybudowany zostanie również rurociąg kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej wraz z dwiema tłoczniami umożliwiającymi zwiększenie przepustowości gminnego systemu odbioru i przesyłu ścieków pomiędzy terenami przeznaczonymi pod działalność przemysłowo usługową w obrębie Wróblowice-Krępice.
Druga część rekordowej dotacji dotyczy zadania „Stworzenie warunków dla rozwoju Podstrefy Miękinia w ramach Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”, w ramach którego zaplanowano wybudowanie m.in. nowej stacji uzdatniania wody, nowej oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowych wody surowej i oczyszczonej umożliwiających zasilanie zakładów produkcyjnych w strefie aktywności gospodarczej LSSE. Obecnie trwają prace nad programem funkcjonalno-użytkowym dla tej inwestycji.

Liczba odwiedzin: 1046

Stopka

Płatności online
Zamknij