Aktualności - Rekordowa dotacja dla g - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Aktualności

Rekordowa dotacja dla gminy Miękinia

14 października 2022
Gmina otrzymała dotację w wysokości 262 621 152,64 zł w ramach piątej edycji Programu Inwestycji Strategicznych. W ramach inwestycji powstanie m.in. nowa stacja uzdatniania wody, oczyszczalnia ścieków czy obwodnica Krępic.
W ramach tej edycji programu do gmin, powiatów i województw trafi blisko 5 mld zł na rozwój stref przemysłowych. Spośród wielu wniosków, bezzwrotne dofinansowanie otrzymają 52 inwestycje. Wśród nich są dwie Gminy Miękinia:
- 17 621 152,64 zł na poprawę warunków obsługi i rozwoju strefy Wróblowice-Krępice w gminie Miękinia
- 245 000 000,00 zł na stworzenie warunków dla rozwoju Podstrefy Miękinia w ramach Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W ramach pierwszej inwestycji powstanie obwodnica Krępic. Na całym jej odcinku wybudowane zostaną sieci sanitarna i wodociągowa, oświetlenie drogowe, kanał technologiczny oraz miejscowe odwodnienie. Zrealizowany zostanie również rurociąg kanalizacji sanitarnej umożliwiający zwiększenie przepustowości gminnego systemu odbioru i przesyłu ścieków.

W ramach drugiej inwestycji na terenie gminy powstanie nowa stacja uzdatniania wody wraz z ujęciem wody, nowa oczyszczalnia ścieków oraz sieć kanalizacyjna oraz wodociągowa.

Liczba odwiedzin: 4047

Stopka

Płatności online
Zamknij