Oficjalny portal Gminy Miękinia

Wyszukiwarka

BIP
RSS
FaceBook
English
Wersja polska
Wersja kontrastowa


Strona główna
Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Otwórz się na
zdrowy klimat

Menu
Czy wiesz, że... ?
Lubiatowskie Górki
Lubiatowskie górki to wąskie pasmo piaszczystych górek długości 8,6 km i szerokości 250 – 700 m przecinające równinę Doliny Odry na dwie części nadodrzańskie pola uprawne 104 m npm i torfowiska „Zielone Łąki” 102 m npm. Pasmo to ciągnie się od Owieczek przez Lubiatów do miejscowości Lisiny na terenie gminy Środa Śląska. Nazwa pasma pochodzi od miejscowości Lubiatów, który leży w centralnej części pasma górek, przy najwyższych wzniesieniach. Najwyższe wzniesienie to: Piaskowa Górka 115 m npm, Wielka Sowa 115,4 m npm., Kobylnicka (Bystra) Górka 113 m npm, Łużycka Górka 112,5 m npm. Górki porastają głównie lasy sosnowe. Są to dość młode monokultury sosnowe. Na stokach i u podnóża wzniesień rosną rzadkie i chronione rośliny m.in. lilie złotogłów, pajęcznice liliowate, kosaćce syberyjskie i paprotki zwyczajne.
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Przede Wszystkim - Rodzina
Jesteś tutaj:  ›› Inne komunikaty ›› Przede Wszystkim - Rodzina
Data dodania: 16 marca 2012
Przede Wszystkim Rodzina

Wójt Gminy Miękinia i Fundacja Przede Wszystkim Ogłaszają nabór do projektu: Przede Wszystkim - Rodzina Wspieramy Rodziców-Edukujemy Dzieci. Czas trwania projektu: 1.04.2012 do 31.12.2012.
Cel projektu:
Wyrównanie szans rodzin i mieszkańców gminy Miękinia

Zakres formy i wsparcia:
Projekt przewiduje realizacje celów w postaci:
 • zajęć edukacyjno- rekreacyjnych (2 godzinne)
 • wykładów połączonych z projekcją filmów (2 godzinne)
 • muzycznych spotkań tematycznych (6-7 godzinnych)
 • spotkania edukacyjno-czytelniczego (12 godzinny)
 • mikołajkowego pikniku rodzinnego (5 godzinny)
 • wyjazdów integracyjno- rekreacyjnych (3 godzinne)
 • warsztatów psychologicznych (2 godzinne)
 • organizacji dożywiania dzieci i młodzieży
 • organizacji pomocy w nauce dzieciom i młodzieży.
Uczestnicy projektu:
Grupa docelowa – Klub Kangura
Uczestnikami grupy mogą być kobiety lub mężczyźni z dziećmi do lat 4, zameldowani mieszkańcy Gminy Miękinia, którzy wypełnią deklarację uczestnictwa w projekcie i zobowiążą się do realizacji ustaleń zawartych w niniejszym regulaminie.

Grupa docelowa – Klub Młodego Zdobywcy
Uczestnikami grupy mogą być dzieci – uczniowie szkół podstawowych od kl. I do V włącznie, których rodzice lub opiekunowie wypełnią deklarację uczestnictwa dziecka w projekcie i zobowiążą się do realizacji ustaleń zawartych w niniejszym regulaminie.

Grupa docelowa – Klub Sportowców Świata
Uczestnikami grupy mogą być dzieci – uczniowie kl. VI w roku szkolnym 2011/12 oraz uczniowie kl. I i II Gimnazjum w gminie Miękinia, których rodzice lub opiekunowie wypełnią deklaracje uczestnictwa i zobowiążą się do realizacji ustaleń zawartych w niniejszym regulaminie.

Grupa docelowa – Klub Kreatywnego Seniora
Uczestnikami grupy mogą być dorośli zameldowani mieszkańcy gminy Miękinia, którzy wypełnią deklaracje uczestnictwa w projekcie i zobowiążą się do realizacji ustaleń zawartych w niniejszym regulaminie.

Rekrutacja:
Rekrutacja będzie uwzględniała zasady równych szans poprzez zapewnienie możliwości udziału bez względu na płeć oraz miejsce zamieszkania na terenie gminy, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej.

Zgłoszenie do udziału w projekcie jest jednoznaczne z podpisaniem deklaracji uczestnictwa . Deklaracja udziału,szczegółowy regulamin oraz harmonogramy zajęć znajdują się na stronie (www.miekinia.pl) .

Proces rekrutacji będzie zmierzał do wytypowania grupy: 20 kobiet lub mężczyzn w grupie Klub Kangura, 20 uczniów w grupie Klub Młodego Zdobywcy, 20 uczniów w Klubie Sportowców Świata, 35 osób dorosłych w grupie Klub Kreatywnego Seniora. W przypadku dużego zainteresowania danymi zajęciami będą tworzone listy rezerwowe.

Deklaracje należy składać do 30 marca 2012 roku:
 • bezpośrednio u Koordynatora projektu Pani Moniki Międzyrzeckiej tel.664 977 738, GOPS w Miękini,
 • drogą elektroniczną kierownik@gops.miekinia.pl.
Zapraszamy do udziału w projekcie
Pliki do pobrania:
Pliki do pobrania:

Informacja dla osób niesłyszącycheplatnosci - linkCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejWiadomości MiękiniSystem Informacji PrzestrzennejAgencja Rozwoju Komunalnego Gminy Miękinia
design by fast4net

Płatności online