Projekty dofinansowane ze środków kr - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Projekty dofinansowane ze środków krajowych

Przebudowa ul. Innowacyjnej we Wróblowicach

Data rozpoczęcia: 21 stycznia 2021
Koszt całkowity: 3 766 408,72
Program: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Montaż finansowy:
Dofinansowanie: 1 839 270,36 zł (48,83%) Środki własne Gminy Miękinia: 1 927 138,36
Opis:
 

Ulica Innowacyjna we Wróblowicach stanowi dojazd do zabudowy mieszkaniowej oraz terenów przeznaczonych pod przemysł w mpzp. Przebudowa wskazanej drogi zapewni spójny układ komunikacyjny centrum miejscowości Wróblowice i południowej części gminy Miękinia z drogami tej samej kategorii (drogą gminną nr 104 898D) oraz drogami wyższego rzędu – drogą krajowa nr 94. Zmodernizowany układ komunikacyjny umożliwi rozwój społeczno - gospodarczy gminy oraz zapewni bezpieczeństwo komunikacyjne dla mieszkańców.

W ramach zadania przebudowany zostanie odcinek o długości 850 m, wykonana zostanie również sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna wraz dwiema przepompowniami ścieków, kanalizacja teletechniczna oraz oświetlenie drogowe.

Liczba odwiedzin: 1020

Stopka

Płatności online
Zamknij