Strona główna
Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia
Wersja kontrastowa
English
Wersja polska
BIP
RSS


Gospodarka Odpadami
FaceBook
Zakład Usług Komunalnych
Piłka halowa


Czy wiesz, że... ?
Sasanka łąkowa
W roku 1992 w miejscowości Mrozów podczas przeprowadzanych badań terenowych związanych z inwentaryzacją chronionych gatunków fauny i flory stwierdzono występowanie sasanki łąkowej, bardzo rzadkiej chronionej rośliny występującej jedynie w trzech miejscach w Polsce.
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Komunikaty
Jesteś tutaj:  ›› Urząd Gminy ›› Komunikaty
Data dodania: 28 sierpnia 2017
Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini informuje, że z dniem rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 podejmuje kontynuację dożywiania dzieci i młodzieży w jednostkach oświatowych. Pomoc realizowana jest w ramach programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
Kto może korzystać z pomocy w formie dożywiania:
Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie rodzinom zamieszkującym na terenie gminy Miękinia, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 150% kryterium dochodowego tj. 771 zł.
Pomoc w formie posiłku może być przyznana odpłatnie rodzinom, jeżeli ich dochód przekracza kryterium dochodowe pod warunkiem częściowej odpłatności za pomoc w formie posiłku. Warunki odpłatności reguluje Uchwała Nr VIII/78/07 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 marca 2007r.
Zasady udzielania pomocy
Pomoc udzielana jest na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
Wymagane dokumenty:
1. wniosek strony
2. zaświadczenia o dochodach netto /dochód brutto po odliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz emerytalne/ wszystkich osób wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.
3. w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego - zaświadczenie z UG o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych .
4. w przypadku pobierania świadczeń emerytalno-rentowych – decyzję o przyznaniu świadczenia oraz odcinek ZUS o wysokości pobieranego świadczenia,
5. zaświadczenie z gimnazjum, szkoły zawodowej, średniej lub wyższej o pobieraniu nauki oraz otrzymywanych świadczeniach pieniężnych tj: stypendium oraz wynagrodzenia za praktyczną naukę zawodu.
Realizacja wniosków
* Przeprowadzenie przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania.
* Wydanie decyzji administracyjnej w terminie jednego miesiąca od daty złożenia dokumentów.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie wniosków do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini przy ul. Kościuszki 41, telefon nr 71 3178 550.e-mail: gops@gops.miekinia.pl


Informacja dla osób niesłyszącycheplatnosci - linkCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejWiadomości MiękiniSystem Informacji PrzestrzennejPowiatowy Urząd Pracy w Środzie Śląskiej
design by fast4net

Płatności online