Strona główna
Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia
Wersja kontrastowa
English
Wersja polska
BIP
RSS


Gospodarka Odpadami
FaceBook
Zakład Usług Komunalnych
Piłka halowa


Czy wiesz, że... ?
Lubiatowskie Górki
Lubiatowskie górki to wąskie pasmo piaszczystych górek długości 8,6 km i szerokości 250 – 700 m przecinające równinę Doliny Odry na dwie części nadodrzańskie pola uprawne 104 m npm i torfowiska „Zielone Łąki” 102 m npm. Pasmo to ciągnie się od Owieczek przez Lubiatów do miejscowości Lisiny na terenie gminy Środa Śląska. Nazwa pasma pochodzi od miejscowości Lubiatów, który leży w centralnej części pasma górek, przy najwyższych wzniesieniach. Najwyższe wzniesienie to: Piaskowa Górka 115 m npm, Wielka Sowa 115,4 m npm., Kobylnicka (Bystra) Górka 113 m npm, Łużycka Górka 112,5 m npm. Górki porastają głównie lasy sosnowe. Są to dość młode monokultury sosnowe. Na stokach i u podnóża wzniesień rosną rzadkie i chronione rośliny m.in. lilie złotogłów, pajęcznice liliowate, kosaćce syberyjskie i paprotki zwyczajne.
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Komunikaty
Jesteś tutaj:  ›› Urząd Gminy ›› Komunikaty
Data dodania: 28 sierpnia 2017
Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini informuje, że z dniem rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 podejmuje kontynuację dożywiania dzieci i młodzieży w jednostkach oświatowych. Pomoc realizowana jest w ramach programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
Kto może korzystać z pomocy w formie dożywiania:
Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie rodzinom zamieszkującym na terenie gminy Miękinia, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 150% kryterium dochodowego tj. 771 zł.
Pomoc w formie posiłku może być przyznana odpłatnie rodzinom, jeżeli ich dochód przekracza kryterium dochodowe pod warunkiem częściowej odpłatności za pomoc w formie posiłku. Warunki odpłatności reguluje Uchwała Nr VIII/78/07 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 marca 2007r.
Zasady udzielania pomocy
Pomoc udzielana jest na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
Wymagane dokumenty:
1. wniosek strony
2. zaświadczenia o dochodach netto /dochód brutto po odliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz emerytalne/ wszystkich osób wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.
3. w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego - zaświadczenie z UG o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych .
4. w przypadku pobierania świadczeń emerytalno-rentowych – decyzję o przyznaniu świadczenia oraz odcinek ZUS o wysokości pobieranego świadczenia,
5. zaświadczenie z gimnazjum, szkoły zawodowej, średniej lub wyższej o pobieraniu nauki oraz otrzymywanych świadczeniach pieniężnych tj: stypendium oraz wynagrodzenia za praktyczną naukę zawodu.
Realizacja wniosków
* Przeprowadzenie przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania.
* Wydanie decyzji administracyjnej w terminie jednego miesiąca od daty złożenia dokumentów.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie wniosków do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini przy ul. Kościuszki 41, telefon nr 71 3178 550.e-mail: gops@gops.miekinia.pl


Informacja dla osób niesłyszącycheplatnosci - linkCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejWiadomości MiękiniSystem Informacji PrzestrzennejAgencja Rozwoju Komunalnego Gminy Miękinia
design by fast4net

Płatności online