Oficjalny portal Gminy Miękinia

Wyszukiwarka

BIP
RSS
FaceBook
English
Wersja polska
Wersja kontrastowa


Strona główna
Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Otwórz się na
zdrowy klimat

Menu
Czy wiesz, że... ?
Rzeka Odra
Przez obszar gminy przepływa rzeka Odra na odcinku od 269,5 do 288 km jej biegu. Rzeka jest naturalną, północną granicą gminy. Pozostałe rzeki są lewostronnymi dopływami Odry i są to: rzeka Bystrzyca, Strzegomka, Jeziorka, Czarna Struga (Nowy Rów), Brzezinka (Zdrojek) i Karczycki Potok. Pozostałe cieki wodne to w zasadzie rowy melioracyjne.
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Komunikaty
Jesteś tutaj:  ›› Urząd Gminy ›› Komunikaty
Data dodania: 28 sierpnia 2017
Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini informuje, że z dniem rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 podejmuje kontynuację dożywiania dzieci i młodzieży w jednostkach oświatowych. Pomoc realizowana jest w ramach programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
Kto może korzystać z pomocy w formie dożywiania:
Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie rodzinom zamieszkującym na terenie gminy Miękinia, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 150% kryterium dochodowego tj. 771 zł.
Pomoc w formie posiłku może być przyznana odpłatnie rodzinom, jeżeli ich dochód przekracza kryterium dochodowe pod warunkiem częściowej odpłatności za pomoc w formie posiłku. Warunki odpłatności reguluje Uchwała Nr VIII/78/07 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 marca 2007r.
Zasady udzielania pomocy
Pomoc udzielana jest na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
Wymagane dokumenty:
1. wniosek strony
2. zaświadczenia o dochodach netto /dochód brutto po odliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz emerytalne/ wszystkich osób wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.
3. w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego - zaświadczenie z UG o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych .
4. w przypadku pobierania świadczeń emerytalno-rentowych – decyzję o przyznaniu świadczenia oraz odcinek ZUS o wysokości pobieranego świadczenia,
5. zaświadczenie z gimnazjum, szkoły zawodowej, średniej lub wyższej o pobieraniu nauki oraz otrzymywanych świadczeniach pieniężnych tj: stypendium oraz wynagrodzenia za praktyczną naukę zawodu.
Realizacja wniosków
* Przeprowadzenie przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania.
* Wydanie decyzji administracyjnej w terminie jednego miesiąca od daty złożenia dokumentów.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie wniosków do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini przy ul. Kościuszki 41, telefon nr 71 3178 550.e-mail: gops@gops.miekinia.pl


Informacja dla osób niesłyszącycheplatnosci - linkCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejWiadomości MiękiniSystem Informacji PrzestrzennejAgencja Rozwoju Komunalnego Gminy Miękinia
design by fast4net

Płatności online