Aktualności - Program usuwania azbest - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Aktualności
logo WFOŚ - powiększ

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

7 marca 2022
Do końca marca br. można składać Deklaracje przystąpienia do Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miękinia.
Dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Miękinia w terminie do 31 marca 2022 roku. Zgłoszenia złożone po tym terminie lub niekompletne nie będą uwzględniane przy tegorocznej realizacji Programu.

W ramach programu przewiduje się udzielenie 100% dofinansowania za zadanie obejmujące demontaż wyrobów oraz transport i unieszkodliwianie na składowisku odpadów azbestowych.

Deklarację powinien złożyć właściciel nieruchomości, osobno dla każdego obiektu. Realizacja odbioru azbestu przewidziana jest na lipiec-sierpień. Po wyborze Wykonawcy zadania, mieszkańcy zostaną powiadomieni o dokładnym terminie prac.

Deklaracje są dostępne w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Miękinia lub na stronie internetowej: https://bip.miekinia.pl/m,13614,azbest.html

Liczba odwiedzin: 711

Stopka

Płatności online
Zamknij