Oficjalny portal Gminy Miękinia

Wyszukiwarka

BIP
RSS
FaceBook
English
Wersja polska
Wersja kontrastowa


Strona główna
Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Otwórz się na
zdrowy klimat

Menu
Czy wiesz, że... ?
Położony w centrum wsi kościół jest przykładem wiejskiego budownictwa sakralnego
Murowany, jednonawowy, z trójbocznym prezbiterium, oskarpowany, z murowaną wieżą od zachodu. Wzmiankowany w 1335 roku ma w swojej historii kilka faz budowy, czytelnych do dzisiaj. We wnętrzu zachowany późnogotycki rzeźbiony tryptyk ołtarzowy z XV wieczną rzeźbą Madonny z Dzieciątkiem oraz zespół całopostaciowych płyt nagrobnych z lat 1540 – 1592. Zachowały się również malowane renesansowe stalle i ławki z początku XVII w. oraz drewniana polichromowana chrzcielnica i piaskowcowe sakramentarium z tego samego okresu. Barokowy ołtarz główny i drewniane malowane tabernakulum pochodzą z końca XVII wieku. Dwa dzwony datowane są na 1497 rok.
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Aktualności gminne
Jesteś tutaj:  ›› Gmina ›› Aktualności gminne
Data dodania: 29 listopada 2011
Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego

23.11.2011 odbyło się posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego. Pierwsza część spotkania dydaktyczno-szkoleniowa skierowana była do członków Zespołu Interdyscyplinarnego i przedstawicieli instytucji, których pracownicy zobowiązani są do wdrażania procedury „Niebieska Karta”.
Poświęcona została w całości prezentacji szczegółowych zagadnień dotyczących wdrażania procedury jak i poprawnemu wypełnianiu forularzy „Niebieska Karta”. Prelekcję połączoną z prezentacją multimedialną poprowadziła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Monika Międzyrzecka.

Część druga. Poświęcona była przede wszystkim bieżącemu funkcjonowaniu Zespołu. Porządek posiedzenia:
  1. Informacja Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego na temat spraw związanych z przemocą w Gminie Miękinia. Dotycząca przede wszystkim aktualnie prowadzonych dzialań przez członków Grup Roboczych.
  2. Sprawy bieżące
  3. Sprawy przekazane przez inne służby.
Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego zakończone zostało informacją o terminie konferencji podsumowującej realizację Programu Profilaktyki Przemocy w Rodzinie w Gminie Miękinia, która odbędzie się w dniu 14.XII.2011 w godzinie 10 w siedzibie Samorządowego Ośrodka Kultury w MiękiniInformacja dla osób niesłyszącychCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejSystem Informacji Przestrzennejgov.pl
design by fast4net

Płatności online