Aktualności - Podziękowanie od rodzi - Urząd Miejski w Miękini

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w środy w godz. 8.00-12.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym 71 735 92 22

Wyszukiwarka

Przejdź do: BIP
Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS


Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Menu poziome

Aktualności

Podziękowanie od rodziców Szymona

17 grudnia 2018
W imieniu własnym oraz naszego syna Szymona pragniemy serdecznie podziękować za przeprowadzenie zbiórki pieniężnej na leczenie Szymka.
Składamy serdeczne podziękowania panu Wójtowi Janowi Marianowi Grzegorczynowi oraz wszystkim pracownikom Gminy Miękinia, Dyrekcji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miękini, nauczycielom i pracownikom szkoły, a także uczniom i ich rodzicom, którzy zaangażowali się w przygotowanie i przeprowadzenie akcji charytatywnej, za ich bezinteresowną pomoc, poświęcony czas i energię.
Gorąco dziękujemy również mieszkańcom Gminy Miękinia, którzy uczestniczyli zarówno w sobotniej zbiórce pieniędzy na rzecz Szymka, jak i we wszystkich poprzednich akcjach pomocy.
Dziękujemy za wsparcie w walce z chorobą, wiarę, modlitwę i wielkie serce. Dzięki Wam jesteśmy pewni, że istnieją dobrzy ludzie, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka.
Pragniemy wyrazić szczere podziękowania wszystkim ludziom dobrej woli, którzy pomagali i wciąż pomagają naszemu synowi Szymonowi.
Nie jest możliwe, aby wymienić wszystkie osoby i instytucje zaangażowane w pomoc dla naszego syna. Z całego serca jesteśmy wdzięczni wszystkim darczyńcom. Doceniamy każdą wpłaconą złotówkę i każde dobre słowo. Dzięki Państwa ofiarności, podczas sobotniej zbiórki pieniężnej, po przeliczeniu puszek dostarczonych do Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”, uzbierano 5 783,22 zł, a z „Małej loterii fantowej dla Szymona” – 3 825 zł.
Na dzień dzisiejszy na koncie fundacji założonym dla Szymona uzbierano w trakcie akcji charytatywnych oraz z wpłat indywidualnych 101 448,33 zł .
Zebrana kwota pieniędzy ułatwi nam dalsze kosztowne leczenie naszego dziecka.
Jeszcze raz pragniemy podziękować za pomoc, wsparcie, szczodry gest, okazane serce i wrażliwość.

Z wyrazami szacunku Joanna i Przemysław Kołacz

Liczba odwiedzin: 3002

Stopka

Płatności online
Zamknij