Oficjalny portal Gminy Miękinia

Wyszukiwarka

BIP
RSS
FaceBook
English
Wersja polska
Wersja kontrastowa


Strona główna
Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Otwórz się na
zdrowy klimat

Menu
Czy wiesz, że... ?
Diabelska Góra
Na południe od Miękini znajduje się Diabelska Góra (164 m n.p.m.). Góra ta wsławiła się złą sławą, ponieważ stała tu szubienicą, na której prawdopodobnie w średniowieczu tracono skazańców ze Środy Śląskiej. Ze wzgórza rozciąga się widok na Dolinę Odry i Wzgórza Trzebnickie.
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych
Data rozpoczęcia: 1 września 2019
Koszt całkowity: 1 135 449,72 PLN
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Montaż finansowy:
Wartość projektu: 1 135 449,72 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 064 956,92 PLN
Opis:
Gmina Miękinia jako Partner Zachodniej Izby Gospodarczej - Pracodawcy i Przedsiębiorcy i Gminy Wrocław realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „Podniesienie kompetencji i rozwój umiejętności uczniów z obszaru ZIT WrOF”.

Celem projektu jest poprawa jakości procesu kształcenia w kontekście kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy.

Projekt zakłada wsparcie pięciu szkól podstawowych, poprzez organizację zajęć dodatkowych i poza szkolnych, doposażenie szkół (sal lekcyjnych), szkolenia i kursy dla nauczycieli.

Efektem projektu będzie nabycie przez uczniów i nauczycieli pożądanych kompetencji i kwalifikacji oraz podniesienie jakości kształcenia w szkołach biorących udział w projekcie.Informacja dla osób niesłyszącychCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejSystem Informacji Przestrzennejgov.pl
design by fast4net

Płatności online