Oficjalny portal Gminy Miękinia

Wyszukiwarka

BIP
RSS
FaceBook
English
Wersja polska
Wersja kontrastowa


Strona główna
Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Otwórz się na
zdrowy klimat

Menu
Czy wiesz, że... ?
Lubiatowskie Górki
Lubiatowskie górki to wąskie pasmo piaszczystych górek długości 8,6 km i szerokości 250 – 700 m przecinające równinę Doliny Odry na dwie części nadodrzańskie pola uprawne 104 m npm i torfowiska „Zielone Łąki” 102 m npm. Pasmo to ciągnie się od Owieczek przez Lubiatów do miejscowości Lisiny na terenie gminy Środa Śląska. Nazwa pasma pochodzi od miejscowości Lubiatów, który leży w centralnej części pasma górek, przy najwyższych wzniesieniach. Najwyższe wzniesienie to: Piaskowa Górka 115 m npm, Wielka Sowa 115,4 m npm., Kobylnicka (Bystra) Górka 113 m npm, Łużycka Górka 112,5 m npm. Górki porastają głównie lasy sosnowe. Są to dość młode monokultury sosnowe. Na stokach i u podnóża wzniesień rosną rzadkie i chronione rośliny m.in. lilie złotogłów, pajęcznice liliowate, kosaćce syberyjskie i paprotki zwyczajne.
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Aktualności gminne
Jesteś tutaj:  ›› Gmina ›› Aktualności gminne
Data dodania: 4 stycznia 2021
Obniżenie opłaty za wywóz odpadów komunalnych - ulga w związku z kompostowaniem bioodpadów w przydomowym kompostowniku

Ulga dotyczy wyłącznie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
Informujemy, że od dnia 01.01.2021 r. można korzystać z ulgi w związku z kompostowaniem bioodpadów w przydomowym kompostowniku. Kwota w/w ulgi zgodnie z uchwałą wynosi 1,62 zł za każdą osobę miesięcznie. Aby z niej skorzystać należy złożyć nową deklarację DO-1 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku korzystania z ww. ulgi, mieszkańcy nie mogą wystawiać odpadów bio w urządzeniach przed posesję oraz nie mogą oddawać ich do PSZOK. Ponadto, odpady te nie mogą znaleźć się w pojemniku na odpady zmieszane. Informujemy również, że w ramach czynności sprawdzających podejmowane będą działania kontrolujące fakt posiadania kompostownika, kompostowania w nim odpadów i zweryfikowania zasadności przyznania ulgi. Pracownicy obsługujący mieszkańców w zakresie odbioru odpadów komunalnych (pracownicy firmy wywozowej i pracownicy PSZOK) będą na bieżąco informowani, o osobach korzystających z ulgi za kompostowanie bioodpadów. W przypadku nieprawidłowego postępowania z odpadami mieszkańcy, którzy się tego dopuścili, zostaną obciążeni przewidzianą w ustawie karą za nieprawidłową segregację. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod numerem tel. 71-735-92-50
Pliki do pobrania:Informacja dla osób niesłyszącychCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejSystem Informacji Przestrzennejgov.pl
design by fast4net

Płatności online