Oficjalny portal Gminy Miękinia

Wyszukiwarka

BIP
RSS
FaceBook
English
Wersja polska
Wersja kontrastowa


Strona główna
Oficjalny serwis internetowy
Gminy Miękinia

Menu główne


Otwórz się na
zdrowy klimat

Menu
Czy wiesz, że... ?
Szlak Odry
Głównym szlakiem rowerowym Gminy Miękinia jest przebiegający przez jej teren SZLAK ODRY. Biegnący wzdłuż Doliny Środkowej Odry szlak o łącznej długości 313 km (wraz z tzw. pętlami lokalnymi) rozpoczyna się we Wrocławiu - Leśnicy, a kończy w Głogowie. Na obszarze Gminy Miękinia długość znakowanych szlaków rowerowych wynosi 52,6 km.
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Aktualności gminne
Jesteś tutaj:  ›› Gmina ›› Aktualności gminne
Data dodania: 7 lutego 2020
Numer porządkowy i skrzynka pocztowa

Przypominamy mieszkańcom naszej gminy o obowiązku zamieszczania numerów porządkowych w miejscu widocznym na budynku lub ogrodzeniu przy bramie, a także o obowiązku posiadania skrzynek pocztowych.
Urząd Gminy Miękinia wraz z Regionem Sieci Poczty Polskiej S.A. we Wrocławiu przypomina o obowiązku posiadania skrzynek pocztowych zainstalowanych na posesjach, które w znaczny sposób rozwiązują problem doręczania korespondencji do adresatów zamieszkałych w obszarze doręczeń gminy Miękinia.
Skrzynka pocztowa powinna znajdować się na każdej posesji. To dziś w Polsce prawny obowiązek.
Według informacji uzyskanych od Naczelnika urzędu znaczna ilość posesji nie posiada indywidualnych skrzynek pocztowych. Zgodnie z art. 40 Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. prawo pocztowe to na właścicielu lub współwłaścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek instalowania skrzynek pocztowych. Posiadanie skrzynek pocztowych jest jednym z warunków prawidłowego doręczania korespondencji, ułatwia listonoszowi przedmiotowe doręczanie jak również podnosi bezpieczeństwo w obrocie pocztowym.
Nadmieniamy, że zgodnie z art. 64 §1. ustawy z dnia 20 maja 1971 r. (Kodeks Wykroczeń Dz. U. z 2019 r. poz. 821 z późn. zm.) właściciel, administrator lub użytkownik nieruchomości, który nie dopełni obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.Informacja dla osób niesłyszącychCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejSystem Informacji Przestrzennejgov.pl
design by fast4net

Płatności online